Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODLUKA O STATUSU STRANIH DRŽAVLJANA U REPUBLICI SRBIJI ZA VREME VANREDNOG STANJA: Strani državljani mogu ostati u Srbiji do kraja vanrednog stanja, bez obaveze pokretanja postupka za dalje utvrđivanje njihovih statusa


Vlada je, na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, donela Odluku o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 41/2020 - dalje: Odluka).

Pomenutom Odlukom propisano je da strani državljani koji su na dan stupanja na snagu Odluke o proglašenju vanrednog stanja zakonito boravili u Srbiji po bilo kom od osnova propisanih Zakonom o strancima ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018 i 31/2019), mogu zakonito ostati u našoj zemlji za vreme dok je na snazi navedena odluka, odnosno dok traje vanredno stanje, bez obaveze pokretanja postupka za dalje utvrđivanje njihovih statusa.

Ministar Zoran Đorđević je tim povodom istakao da je Srbija odgovorna zemlja koja ne pravi razliku među nacijama i posvećuje punu pažnju ne samo svojim državljanima, već i strancima koji borave kod nas.

Takođe, Vlada je na predlog resornog ministarstva usvojila predlog da se korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, socijalne i zaštite porodice sa decom, koji imaju navršenih 65 i više godina života, ta prava isplaćuju u skladu sa Instrukcijom o načinu privremene isplate penzije.

To važi za sva lica koja navedena prava primaju na tekući račun, službeni tekući račun otvoren kod banke Poštanska štedionica ili putem uplatnice, a nemaju ovlašćena lica za raspolaganje tim sredstvima.

Đorđević je u skladu sa tim rekao da je briga o starijim građanima u ovom trenutku veoma važna i da mora biti na najvišem mogućem nivou.

Naša obaveza je da uradimo sve što možemo kako bismo im pomogli, a posebno u trenutku vanrednog stanja izazvanog epidemijom koronavirusa, poručio je on.

Vlada je na predlog resornog ministarstva usvojila i da penzije i druga prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja budu isplaćivana jednom mesečno, a korisnici penzija, korisnici privremene naknade i invalidna deca dobiće jednokratnu pomoć u iznosu od 4.000 dinara.

Isplata penzije i drugih prava odjednom za ceo mesec počeće od isplate za mart.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje izvršiće pomenutu jednokratnu isplatu korisnicima penzija, korisnicima privremene naknade - invalidima rata druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti i invalidnoj deci - korisnicima privremene naknade kod PIO Fonda, koji su ostvarili pravo zaključno sa 25. martom, a kojima će rešenja biti doneta nakon tog datuma.

Izvor: Vebsajt Vlade, 26.03.2020.
Naslov: Redakcija