Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O STATUSU STRANIH DRŽAVLJANA U REPUBLICI SRBIJI ZA VREME VANREDNOG STANJA

("Sl. glasnik RS", br. 41/2020)

1. Strani državljani koji su na dan stupanja na snagu Odluke o proglašenju vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 29/20) zakonito boravili u Republici Srbiji, po bilo kom od osnova propisanih Zakonom o strancima ("Službeni glasnik RS", br. 24/18 i 31/19), mogu zakonito ostati u Republici Srbiji za vreme dok je na snazi navedena odluka, odnosno dok traje vanredno stanje, bez obaveze pokretanja postupka za dalje utvrđivanje njihovog statusa.

2. Lična karta za stranca koja je izdata u skladu sa Zakonom o strancima, kao i lična karta za tražioca azila i lična karta za lica kome je odobren azil u skladu sa Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj 24/18), a kojima je istekao ili istekne rok važenja dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja, smatraju se važećim dok je navedena odluka na snazi.

3. Za vreme važenja Odluke o proglašenju vanrednog stanja privremeno se, do sticanja uslova za bezbedno uzimanje biometrijskih podataka od stranca, obustavlja postupanje policijskih službenika vezano za propisano uzimanje tih podataka.

4. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".