Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O UPRAVLJANJU OTPADOM I O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA: Za čuvare kontejnera u Novom Sadu 10 miliona dinara u 2018. godini


Javno komunalno preduzeće "Gradska čistoća" u Novom Sadu planira da za "čuvare kontejnera" u 2018. godini izdvoji do 10 miliona dinara.

JKP "Gradska čistoća" će raspisati novu javnu nabavku odmah nakon što istekne ugovor sa kompanijama koje su taj posao obavljale 2017. godine po ceni od gotovo pet miliona dinara bez PDV-a.

U tom komunalnom preduzeću su naveli da je "angažovanje patrola u 2017. godini dalo odlične rezultate", te da zbog "proširenja projekta primarne separacije otpada u Novom Sadu, i dalje postoji potreba za njihovim radom".

"U 2018. godini za ove poslove planirano je 10 miliona dinara. Koliko će sredstava biti utrošeno, znaćemo po završetku javne nabavke. Beležimo značajno manji broj oštećenja podzemnih kontejnera, što znači da je drastično manja šteta za JKP 'Čistoća' i Grad Novi Sad", navelo je to preduzeće.

JKP "Gradska čistoća" je prvo preduzeće u Srbiji koje se odlučilo na angažovanje "čuvara kontejnera", a kako je ranije rečeno, razlog za njihovo angažovanje bila je "šteta koju nanose sakupljači sekundarnih sirovina", odnosno to "što odnose ambalažni otpad koji građani savesno sakupljaju i odlažu u sklopu projekta primarne separacije".

Izvor: Vebsajt N1, 26.01.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija