Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O UPRAVLJANJU OTPADOM I O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA: U skladu sa zakonima vlasništvo nad otpadom u namenskim kontejnerima pripada isključivo javnokomunalnim preduzećima. Iz novosadske JKP "Čistoća" navode da postoje moćne privatne kompanije, koje dolaze do sekundarnih sirovina na nelegalan i kriminalan način, organizujući sakupljače sekundarnih sirovina koji im predaju otpad koji ukradu iz kontejnera, a nakon toga sirovine prerađuju i prodaju po daleko višoj ceni. Ove kompanije nemaju validne dokumente o poreklu otpada i njegovom kretanju do njih, niti sakupljači sekundarnih sirovina imaju transportni list, što je zakonska obaveza, kao ni transportnu dozvolu


Povodom inicijative nekoliko udruženja građana da se ukine odluka JKP "Čistoća" da angažuje patrole koje obilaze kontejnerska mesta u Novom Sadu i čuvaju ih od oštećenja i krađa, ovo preduzeće je saopštilo da će istrajati u toj odluci.

Kako je navedeno, u celoj državi, pa tako i u Novom Sadu postoje moćne privatne kompanije, koje dolaze do sekundarnih sirovina na nelegalan i kriminalan način, organizujući sakupljače sekundarnih sirovina koji im predaju otpad koji ukradu iz kontejnera.

"Ove, vrlo bogate kompanije, malim sumama novca, u gotovini, nagrade sakupljače sekundarnih sirovina, a nakon toga sirovine prerađuju i prodaju po daleko višoj ceni. Poslove sakupljanja i transporta otpada u lokalnoj samoupravi regulišu Zakon o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011 i 104/2016) i Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016). Prema tim propisima, sve ono što se nalazi u kontejneru vlasništvo je JKP "Čistoća", odnosno Grada Novog Sada. Na račun imovine građana Novog Sada ove kompanije stiču ogromnu dobit, pritom zaobilazeći porez i kršeći Zakon o upravljanju otpadom, jer nemaju nijedan validan dokument o poreklu otpada i njegovom kretanju do njih, niti sakupljači sekundarnih sirovina imaju transportni list, što je zakonska obaveza, kao ni transportnu dozvolu. JKP "Čistoća" i grad Novi Sad na ovaj način ostaju bez sekundarnih sirovina (PET i plastična ambalažu, tetra-pak ambalaža, karton, papir, limenke, konzerve i staklo) koji predstavljaju prihod od oko 20 miliona godišnje".

Umesto toga, ovaj novac završi u rukama privatnih kompanija i u vrlo maloj meri kod sakupljača sekundarnih sirovina, navodi se u saopštenju.

Imovina grada vrlo često bude oštećena prilikom krađe sekundarnih sirovina jer kontejneri budu polomljeni, a džakovi podzemnih kontejnera isečeni, što predstavlja dodatni trošak za JKP "Čistoća" i budžet grada Novog Sada, stoji u saopštenju. Osim toga, smeće se razbacuje oko kontejnera, što narušava izgled grada koji će 2021. godine biti Evropska prestonica kulture i predstavlja potencijalni izvor zaraze.

JKP "Čistoća" podseća da je lokalna samouprava regulisala i opredelila budžetska sredstva za pomoć socijalnim slučajevima, pa se problemom egzistencije sakupljača sekundarnih sirovina svakako bave nadležni organi.

"Čistoća će istrajati u svojoj odluci da zaštiti imovinu grada i spreči kriminalno bogaćenje privatnih kompanija koje preprodaju ukradene sekundarne sirovine, na račun naših sugrađana. Patrole koje smo angažovali neće praviti problem građanima koji odnose iz kontejnera ono što ne spada u sekundarne sirovine od čega budžet grada ima prihod, ali će sprečiti krađu PET ambalaže, stakla, kartona i aluminijuma i reagovaće u slučaju da se smeće razbacuje i naš grad prlja. Osim toga, podnećemo krivične prijave protiv vlasnika privatnih kompanija koje se protivzakonito bogate na štetu svih naših građana, kao i prijave inspekcijama koje treba da utvrde na koji način su stekli sekundarne sirovine", izjavio je direktor JKP "Čistoća" Vladimir Zelenović.

Izvor: Vebsajt RTV, 27.06.2017.
Naslov: Redakcija