Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ROK ZA PRIJAVU PROJEKTA ZA SREDSTAVA IZ FONDA ZA LOKALNE SAMOUPRAVE 1. APRIL 2019. GODINE


Ministar državne uprave i lokalne samouprave, Branko Ružić, pozvao je gradove i opštine da konkurišu za sredstva iz Fonda za lokal, koja ukupno iznose skoro 500 miliona dinara, i podsetio da je rok za prijavu ističe 1. aprila 2019. godine.

"Ove godine smo obezbedili za 50 odsto više sredstava za ovaj fond, i lokalnim samoupravama na raspolaganju je ukupno 489.365.000 dinara. Pozitivno je i ohrabrujuće što se sredstava u ovom fondu iz godine u godinu povećavaju", rekao je ministar Ružić.

Naglasio je da gradovi i opštine na ovaj način mogu da finansiraju izgradnju infrastrukture, uvođenje e-uprave ili organizaciju kulturnih, turističkih i sportskih manifestacija od značaja za lokalne sredine, saopštilo je resorno ministarstvo.

Ministar je istakao i novinu u odnosu na prošlogodišnji konkurs, a to je finansiranje i projekata smanjenja rizika od klimatskih promena, elementarnih nepogoda i slično.

"U protekloj deceniji smo se suočili sa velikim poplavama, zemljotresima i naučili lekciju o značaju preventive. Zato deo sredstava usmeravamo na preventivno delovanje, kako bi zaštitili imovinu i lokalnih samouprava i građana", rekao je ministar Ružić.

Gradovi i opštine mogu se prijaviti za četiri vrste projekata.

To su, najpre, projekti koji unapređuju kvalitet života građana i doprinose lokalnom ekonomskom razvoju i zapošljavanju - izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture, školskih, predškolskih, kulturnih i sportskih objekata, kao i zgrada lokalnih institucija, zatim uređenje parkova, pijaca, trgova i rasvete. Fond za te projekte iznosi 342.555.500 dinara.

Tu su i projekti koji doprinose bržem uvođenju e-Uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacija rada lokalnih uprava i boljeg pružanja usluga građanima, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama, za koje je namenjeno 48.936.500 dinara.

Pozivom su obuhvaćeni i projekti organizacije kulturnih sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji, za šta je određeno 48.936.500 dinara.

Na kraju, tu su još i projekti preventivnog delovanja na smanjenju rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda, a sve u cilju zaštite imovine lokalnih samouprava i građana, za koje je određeno 48.936.500 dinara.

Izvor: Vebsajt Politika, 23.03.2019.
Naslov: Redakcija