Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI: Poreska uprava još uvek nije dostavila preduzetnicima konačni obračun poreza za 2014. godinu. Zbog toga paušalci ne mogu dobiti poresko uverenje da su izmirili poreske obaveze, a samim tim ne mogu ni ostvariti prava iz zdravstvenog osiguranja, ne mogu da overe zdravstvene knjižice, ne mogu da apliciraju za dobijanje kredita, ne mogu da učestvuju u postupcima javnih nabavki, a veliki broj ne može da ugasi svoje preduzeće


Hiljade preduzetnika koji plaćaju porez paušalno – po prethodno utvrđenoj osnovici, još uvek nisu dobili konačni obračun poreza za 2014. godinu. To što Poreska uprava ne izvršava svoju zakonsku obavezu ne znači da paušalci ne moraju da plate porez, već predstavlja problem zanatlijama, arhitektama, poslastičarima, svim preduzetnicima čiji godišnji prihod ne prelazi 6 miliona dinara.

Zbog neodgovornog ponašanja Poreske uprave paušalci ne mogu dobiti poresko uverenje da su izmirili poreske obaveze, a samim tim ne mogu ni ostvariti prava iz zdravstvenog osiguranja, ne mogu da overe zdravstvene knjižice, ne mogu da apliciraju za dobijanje kredita, ne mogu da učestvuju u postupcima javnih nabavki, a veliki broj ne može da ugasi svoje preduzeće.

Paušalci su u obavezi da porez plaćaju mesečno po starom do konačnog obračuna, ako su platili manje, doplate, a ako su platili više, onda im je to akontacija. Zbog toga što rešenje ne stiže njihova sredstva ostaju zarobljena i ne mogu da ih ulože u unapređenje svoje delatnosti ili za neke druge namene.

Veliki je broj onih koji su posao pokrenuli 2015. godine, a još uvek nisu dobili prvo rešenje bez kog ne znaju koliki porez treba da plate, a ne mogu ni da ugase svoje preduzeće.

Očekuje se da će Vlada Republike Srbije menjati Uredbu o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013 i 135/2014 - dalje: Uredba), koja uređuje paušalno oporezivanje. Shodno navedenoj Uredbi osnovica je prosečna zarada isplaćena u prethodnoj godini. U obzir se uzima i mesto u kojem je radnja, broj zaposlenih, godine preduzetnika.

Od nove Uredbe očekuje se da sistem učini efikasnijim, kao i da se tehnički omogući da i paušalci od početka 2018. godine prijave dostavljaju elektronski. Dok ne bude doneta nova Uredba, Poreska uprava dostavlja obračune prema važećoj Uredbi. Krajnji rok za dostavu konačnog obračuna poreza za 2014. godinu bio je septembar 2015. godine.

No, ne pravi problem samo Poreska uprava već i APR. Veliki broj pravnih subjekata nije stigao da dostavi finansijski izveštaj zaključno sa 29. februarom 2016. godine, zbog zastoja u funkcionisanju aplikacije i duže procedure za izdavanje elektronskog potpisa. Nezvanično je bilo reči da će APR produžiti rok za dostavu izveštaja, ali je aplikacija ipak uklonjena sa sajta, dok se preduzeća koja nisu uspela da dostave izveštaj nalaze u prekršaju i moraju da plate kaznu ne zbog svoje greške nego zbog greške APR i njihovog softvera koji ne funkcioniše dobro.

Izvor: Vebsajt Unija poslodavaca Srbije, 25.03.2016.
Naslov: Redakcija