Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NASLEĐIVANJU: Naslednik odgovara za ostaviočeve dugove do visine vrednosti nasleđene imovine, osim u slučaju da se odrekao nasleđa. U ulaze i obaveze preuzete po kreditu ukoliko je pokojnik bio nekome žirant. Ako je pokojnik jemčio kao običan žirant, banka je dužna da naslednicima prezentuje dokaz da je dug prethodno pokušala da naplati od dužnika, a ako je pokojnik jemčio kao jemac platac, banka može potraživati od naslednika da isplate dugovanje, a da to prethodno i ne traži od dužnika


Kada prihvate nasledstvo ili poklon od osobe koja je u međuvremenu preminula, naslednici prihvataju i obaveze koje je on imao, u šta spadaju i obaveze po kreditima pokojnika.

- Juče mi je na adresu stigao dopis jedne banke, namenjen mom ocu, kojim se od njega traži da kao žirant po kreditu izmiri ratu kredita gospođe kojoj je bio žirant. U pitanju je iznos od oko 6.000 dinara, što sugeriše da je gospođa tek sada počela da kasni jednu ratu ili deo rate. Stvar je u tome da je moj otac preminuo pre tri godine, a da osobu kojoj je bio žirant mi ne poznajemo, niti smo uopšte znali za dato jemstvo - kaže N.S..

Iako Zakon o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015) nalaže da naslednici odgovaraju za obaveze ostavioca do visine vrednosti nasleđene imovine, u obaveze ulaze i obaveze preuzete po kreditu ukoliko je pokojnik bio nekome žirant.

Kako objašnjava beogradski advokat Marko Stanković, ovaj slučaj nije ništa novo u advokatskoj praksi. Neretko se, kaže on, desi da posle par godina banka zatraži izmirenje duga pošto je pokojnik bio žirant po kreditu, a naslednici ne znaju ništa o tome, i dodaje da je u ovakvim slučajevima bitno da li je pokojnik bio običan žirant ili solidarni žirant (jemac platac).

Šta potražuje banka?

- Ako je pokojnik jemčio kao običan žirant, banka je dužna da naslednicima prezentuje dokaz da je dug prethodno pokušala da naplati od dužnika, a ako je pokojnik jemčio kao jemac platac, banka može potraživati od naslednika da isplate dugovanje, a da to prethodno i ne traži od dužnika - kaže Stanković.

U ovakvim slučajevima kako bi se saznalo koje je obaveze pokojnik preuzeo i koja je visina istih potrebno je da se od banke zatraži celokupna dokumentacija kojom se dokazuje osnov i visina potraživanja prema naslednicima, ali takođe, naslednici od banke treba da zatraže kontakt podatke dužnika.

- Na kraju, ako niste nasledili imovinu, nećete biti u obavezi da banci izmirite dugovanje. Takođe, ukoliko se ispostavi da je vrednost nasleđene imovine manja od obaveza koje je pokojnik preuzeo, obaveza naslednika biće ograničena vrednošću nasleđene imovine - kaže advokat Stanković.

Izvor: Vebsajt Kurir, 26.01.2018.
Naslov: Redakcija