Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

IZRADA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2021. GODINU KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA I OSTALE AKTUELNOSTI U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA: Paragraf organizuje vebinar 26. januara 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 26. januara 2022. godine, vebinar na temu “Izrada finansijskih izveštaja za 2021. godinu korisnika sredstava budžeta i ostale aktuelnosti u poslovanju javnog sektora”.

Učesnicima vebinara će biti prezentovane sve faze finansijskog izveštavanja - od pripremnih radnji, do predaje godišnjih finansijskih izveštaja. Na vebinaru će biti reči i o obavezi predaje godišnjih izveštaja -o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije, kao i o najčešćim nepravilnostima i greškama iz navedenih oblasti, konstatovanih od strane Državne revizorske institucije i budžetske inspekcije.

Polaznici će biti upoznati i sa novim parametrima za obračun i isplatu plate u 2022. godini, kao i sa novim usklađenim neoporezivim iznosima koji će biti u primeni od 1. februara 2022. godine. Učesnicima će biti prezentovan i način obračuna drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru.

Učesnicima vebinara će biti prezentovan način pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja za 2021. godinu, sa posebnim osvrtom na novine u propisima, načinu utvrđivanja poreza na dobit, kao i obavezama podnošenja godišnjih izveštaja o sprovođenju finansijskog upravljanja i kontrole i internoj reviziji. Takođe, učesnicima će biti prezentovani novi parametri za obračun i isplatu plate i drugih primanja u 2022. godini kao i ostale aktuelnosti prilikom obračuna drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru.

Vebinar je namenjen diirektnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava, sredstava RFZO, pravosudnim organima, Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca, OOSO i drugim korisnicima javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora.

Teme:

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2021. GODINU

  • Priprema, sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu
  • Konsolidovani finansijski izveštaji
  • Odluke o završnim računima OOSO
  • Otvaranje poslovnih knjiga za 2022. godinu

UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT NEDOBITNIH ORGANIZACIJA ZA 2021. GODINU

OBAVEZA DOSTAVLJANJA IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU FUK I INTERNE REVIZIJE ZA 2021. GODINU

NAJČEŠĆE GREŠKE I NEPRAVILNOSTI - DRI I BUDŽETSKA INSPEKCIJA

NOVINE I AKTUELNOSTI U SISTEMU OBRAČUNA LIČNIH PRIMANJA U JAVNOM SEKTORU

  • Novi parametri za obračun plate i drugih primanja u 2022. godini
  • Novi usklađeni neoporezivi iznosi iz Zakona o porezu na dohodak građana
  • Specifičnosti ostvarivanja prava i obračun drugih primanja zaposlenih (jubilarna nagrada, solidarna pomoć, otpremnina prilikom odlaska u penziju)

Predavači:

  • Jasmina Vratonjić - glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"
  • Aleksandra Vićovac - urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Izrada finansijskih izveštaja za 2021. godinu korisnika sredstava budžeta i ostale aktuelnosti u poslovanju javnog sektora

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 27.12.2021.