Zastava Bosne i Hercegovine
BESPLATNO za pretplatnike

Izrada finansijskih izveštaja za 2021. godinu korisnika sredstava budžeta i ostale aktuelnosti u poslovanju javnog sektora

 • Priprema, sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu
 • Otvaranje poslovnih knjiga za 2022. godinu
 • Utvrđivanje poreza na dobit nedobitnih organizacija za 2021. godinu
 • Obaveza izrade izveštaja o sprovođenju FUK i interne revizije za 2021. godinu
 • Najčešće greške i nepravilnosti - DRI i budžetska inspekcija
 • Novi parametri za obračun plate i drugih primanja u 2022. godini
 • Novi usklađeni neoporezivi iznosi iz Zakona o porezu na dohodak građana
 • Specifičnosti ostvarivanja prava i obračun drugih primanja zaposlenih (jubilarna nagrada, solidarna pomoć, otpremnina prilikom odlaska u penziju)

01.01.2022. - Početak primene novih parametara za obračun i isplatu plate i drugih primanja

01.02.2022. - Novi usklađeni neoporezivi iznosi iz Zakona o porezu na dohodak građana

28.02.2022. - Podnošenje finansijskog izvešetaja za 2021. godinu od strane indirektnih korisnika sredstava budžeta, sredstava RFZO, pravosudnih organa i drugih korisnika, osnovanih od strane RS/AP/JLS koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora

31.03.2022. - Predaja finansijskog izveštaja za 2021. godinu od strane direktnih korisnika sredstava budžeta i predaja konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja od strane direktnih korisnika koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike, Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca

30.04.2022. - Dostavljanje izveštaja o izvršenju finansijskih planova od strane OOSO, kao i dostavljanje konsolidovanog godišnjeg izveštaja o izvršenju finansijskog plana RFZODatum i vreme održavanja vebinara:

26.01.2022. u 9:50hPrijavite se

Opis vebinara:

Učesnicima vebinara će biti prezentovane sve faze finansijskog izveštavanja - od pripremnih radnji, do predaje godišnjih finansijskih izveštaja. Na vebinaru će biti reči i o obavezi predaje godišnjih izveštaja -o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije, kao i o najčešćim nepravilnostima i greškama iz navedenih oblasti, konstatovanih od strane Državne revizorske institucije i budžetske inspekcije.

Polaznici će biti upoznati i sa novim parametrima za obračun i isplatu plate u 2022. godini, kao i sa novim usklađenim neoporezivim iznosima koji će biti u primeni od 1. februara 2022. godine. Učesnicima će biti prezentovan i način obračuna drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru.


Teme:

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2021. GODINU

 • Priprema, sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu
 • Konsolidovani finansijski izveštaji
 • Odluke o završnim računima OOSO
 • Otvaranje poslovnih knjiga za 2022. godinu

UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT NEDOBITNIH ORGANIZACIJA ZA 2021. GODINU

OBAVEZA DOSTAVLJANJA IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU FUK I INTERNE REVIZIJE ZA 2021. GODINU

NAJČEŠĆE GREŠKE I NEPRAVILNOSTI - DRI I BUDŽETSKA INSPEKCIJA

NOVINE I AKTUELNOSTI U SISTEMU OBRAČUNA LIČNIH PRIMANJA U JAVNOM SEKTORU

 • Novi parametri za obračun plate i drugih primanja u 2022. godini
 • Novi usklađeni neoporezivi iznosi iz Zakona o porezu na dohodak građana
 • Specifičnosti ostvarivanja prava i obračun drugih primanja zaposlenih (jubilarna nagrada, solidarna pomoć, otpremnina prilikom odlaska u penziju)

Predavači:

Jasmina Vratonjić
glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Aleksandra Vićovac
urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"


Zašto da pratite Paragrafov vebinar?

Učesnicima vebinara će biti prezentovan način pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja za 2021. godinu, sa posebnim osvrtom na novine u propisima, načinu utvrđivanja poreza na dobit, kao i obavezama podnošenja godišnjih izveštaja o sprovođenju finansijskog upravljanja i kontrole i internoj reviziji. Takođe, učesnicima će biti prezentovani novi parametri za obračun i isplatu plate i drugih primanja u 2022. godini kao i ostale aktuelnosti prilikom obračuna drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen diirektnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava, sredstava RFZO, pravosudnim organima, Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca, OOSO i drugim korisnicima javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora.


Kotizacija obuhvata:

 • Praćenje predavanja vebinara
 • Power point prezentacije predavača

Pogodnost za nove pretplatnike:

 • Ukoliko se pretplatite na jedno ili više izdanja kompanije Paragraf Lex stičete pravo na nižu, povlašćenu cenu za pretplatnike
 • Za više informacija o pretplati, pozovite na brojeve telefona:
PRETPLATNIK


BESPLATNO


NEPRETPLATNIK


7.900 RSD


Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%


Zainteresovani ste?

Prijava za VEBINAR

Podaci o učesniku

Pošaljite nam Vaše sugestije
Pogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE