Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ZAŠTITNIKU PRAVA DETETA: Prema planu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nacrt zakona bi trebalo da bude upućen u proceduru usvajanja u prvom kvartalu 2017. godine. Glavni zadatak dečjeg ombudsmana je promocija i zaštita najmlađih utvrđenih Konvencijom o pravima deteta i drugim međunarodnim dokumentima


Više od 6.500 slučajeva nasilja nad decom, od fizičkog, preko zanemarivanja, do psihičkog, ekonomskog i seksualnog nasilja, zabeleženo je u Srbiji za godinu dana. Od toga 98 odsto nasilja nad decom je u biološkoj porodici, odnosno, najmlađi ga trpe od roditelja, braće i sestara, od onih koji su im najbliži. Za borbu protiv toga predložen je Nacrt zakona o zaštitniku prava deteta.

Očekuje se da će ovaj propis uskoro biti pred Narodnom skupštinom Republike Srbije i da će institucija koja će se baviti isključivo pravima najmlađih zaživeti i kod nas već tokom 2017. godine.

- Inicijativa za donošenje Zakona o zaštitniku prava deteta pokrenuta je još 2008, kada je Srbija pred Komitetom za prava deteta UN, u Ženevi, koji razmatra položaj dece i ostvarivanje prava deteta u zemljama članicama UN i Komitetom za ljudska prava preuzela obavezu donošenja tog propisa - kažu u Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja. - Tada je urađen Nacrt zakona, ali rasprava i njegovo usvajanje nikad nisu uvršćeni u dnevni red.

Prema planu Ministarstva za rad, Nacrt zakona bi trebalo da bude upućen u proceduru usvajanja u prvom kvartalu 2017. godine. U aktuelnoj situaciji glavni zadatak zaštitnika prava deteta je promocija i zaštita najmlađih utvrđenih Konvencijom o pravima deteta i drugim međunarodnim dokumentima.

- Posebni poverenici postoje i za druge značajne oblasti, kao što su poverenik za zaštitu ravnopravnosti, za informacije od javnog značaja i za zaštitu podataka o ličnosti, kao i neke druge institucije koje se bave ljudskim i građanskim pravima, iako se Ombudsman univerzalno bavi zaštitom svih građanskih i ljudskih prava građana Republike Srbije - kažu u Ministarstvu.

Mnoge zemlje, uključujući i Makedoniju, Hrvatsku i BiH, imaju instituciju dečjeg ombudsmana, a prvog su 1981. dobili mališani u Norveškoj.

Vlada Republike Srbije ima vrlo jasno definisanu politiku kada je u pitanju zaštita prava dece u narednom periodu i radiće intenzivno na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja, stvaranju pravosuđa po meri dece, ali i na nekim novim izazovima koje su doneli savremeno vreme i tehnologije, koje pored prednosti, dovode decu i u rizik, navodeći borbu protiv digitalnog nasilja.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. S., 26.11. 2016.
Naslov: Redakcija