Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

TREĆI DAN SAVETOVANJA KOMPANIJE PARAGRAF NA PALIĆU, 25-28. SEPTEMBRA 2016. GODINE: Razmatrane teme u oblastima budžetskog sistema, budžetskog računovodstva, te poreza i poreskog postupka


Trećeg dana Savetovanja, 27. septembra 2016. godine, u organizaciji kompanije Paragraf pod nazivom "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru" organizovana su predavanja za učesnike iz javnog i privatnog sektora.

Za učesnike iz javnog sektora razmatrane su aktuelnosti u oblasti budžetskog sistema i budžetskog računovodstva.

Uvodno predavanje o aktuelnostima u poslovanju korisnika javnih sredstava, trenutnom stanju i očekivanim izmenama u budžetskom sistemu i budžetskom računovodstvu, preporukama DRI za izmenu i donošenje novih propisa u narednom periodu, održala je Jasmina Vratonjić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru".

Lazar Ignjatov, direktor Službe za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava AP Vojvodine, govorio je na temu - Finansijsko upravljanje i kontrola (standardi EU, uvođenje sistema, katalog rizika izrada procedura, modeli akata), nakon čega je odgovarao na pitanja učesnika.

Vesna Jovičić, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru Ministarstva finansija, održala je predavanje o internoj reviziji kod korisnika javnih sredstava, nakon čega je odgovarala na pitanja učesnika.

Marko Jekić, urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru" govorio je o drugim primanjima zaposlenih u javnom sektoru (ostvarivanje prava, obračun i poreski tretman), nakon čega je odgovarao na pitanja učesnika.

Završno predavanje za učesnike iz javnog sektora održala je Snežana Zvonarić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa "Pravni instruktor", koja je održala predavanje o pokretanju postupka inspekcijskog nadzora, pravima i dužnostima nadziranog subjekta, te ovlašćenjima inspektora i okončanju postupka.

Za učesnike iz privatnog sektora razmatrane su aktuelnosti u oblasti poreza i poreskog postupka.

Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", održao je uvodno predavanje o korišćenju pravnih sredstava u poreskom postupku, sa posebnim osvrtom na žalbe na rešenje, pokretanje i vođenje upravnog spora u vezi sa porezima.

Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", govorio je temu utvrđivanja osnovice za obračunavanje PDV-a kod prometa dobara i usluga koji se vrši uz naknadu i naknadna izmena osnovice.

Dejan Dabetić, viši savetnik u Ministarstvu finansija, rukovodilac Grupe za ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, održao je predavanje na temu utvrđivanja rezidentnosti poreskih obveznika iz ugla primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Završno predavanje za učesnike privatnog sektora održala je Marija Torlak, urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i to na temu oporezivanja prihoda fizičkih lica van radnog odnosa.

Predavanja se nastavljaju u sredu, 28. septembra 2016. godine, četvrtog dana savetovanja, po planiranom programu.

Izvor: Redakcija, 27.09.2016.