Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva časopisa

Pravni instruktor je stručni štampani časopis, namenjen advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora odgovara savremenim izazovima pravne struke.

Časopis sadrži:

 • STRUČNE KOMENTARE - Instruktivni autorski tekstovi u pogledu primene i tumačenja propisa.
 • PITANJA I ODGOVORE - Odgovori na pitanja iz svakodnevne prakse.
 • AKTUELNU SUDSKU PRAKSU, SLUŽBENA MIŠLJENJA, MODELE , kao i VESTI o tekućim pravnim dešavanjima.

 • Izlazi 2 puta mesečno, odnosno 24 broja godišnje.

  Tu su i u svakom trenutku aktuelni statistički podaci i korisne informacija kao na primer podaci o:  • STRUKA NA PRVOM MESTU Redakcija Pravnog instruktora u svom svakodnevnom radu sarađuje sa preko 200 autora i saradnika. Autori su eminentni stručnjaci iz svih oblasti pravnih i ekonomskih nauka koji svoju profesionalnu delatnost obavljaju u nadležnim državnim organima, na fakultetima i institutima, sudovima opšte i posebne nadležnosti i dr. kao i profesionalci sa velikim iskustvom iz prakse u privrednim delatnostima.

  • AKTUELNE TEME Odabir tema radi se u skladu sa potrebama pretplatnika, a na osnovu pitanja i nedoumica, koje se u formi odgovora na pitanja i u formi stručnih komentara objavljuju, i na taj način obezbeđuju blago¬vremeno i zakonito postupanje.

  • MOGUĆNOST POSTAVLJANJA PITANJA PUTEM TELEFONA Svi pretplatnici na Pravni instruktor imaju mogućnost da nam se obrate povodom svojih nedoumica u poslovanju. Na Vaša pitanja, odgovaraju urednici Pravnog instruktora

  • MOGUĆNOST POSTAVLJANJA PITANJA PISANIM PUTEM Pitanja možete postaviti i pisanim putem, preko formulara koji se nalazi OVDE. Na Vaša pitanja, odgovore daju eminentni stručnjaci iz svih oblasti, a odgovori su precizni, detaljni i uvek se pozivaju na propise koji regulišu tu materiju.

  • SPECIJALIS ZA ADVOKATE - Štampani dodatak časopisa Pravni instruktor - izlazi jednom mesečno i sadrži odabir aktuelnih tema i informacija od značaja za svakodnevni rad advokata.
   Dodatak "Specijalis za advokate" ima za cilj da izađe u susret potrebama advokata i kroz objašnjenja instituta kao i odabranom sudskom praksom, modelima i drugim korisnim materijalom bude značajan oslonac u radu svake advokatske kancelarije.

  1Profaktura za pretplatu
  Količina Cena Vrednost PDV(%)
  1 27200 27200 10

  Osnovica za PDV    27200
  PDV (10%)     2720
  Ukupno:
  29920 RSD
  NAPOMENA: Formular za profakturu predviđen je za subjekte iz Srbije. Inostrani subjekti koji su zainteresovani za pretplatu mogu nas pozvati na brojeve +381 11 2750 952 ili +381 11 3290 393.