Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA I POSEBNIM POSTUPCIMA RADI REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-761, DEONICA POJATE-PRELJINA: Ministarstvo građevinarstva ukazuje da je Predlog zakona u skladu sa Ustavom RS


Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije Projekta izgradnje infrastrukturnog koridora Autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina u skladu je sa Ustavom i važan je zbog efikasne realizacije projekta, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

"Cilj donošenja zakona, jeste efikasnija realizacija ovog projekta, uz poštovanje Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i važećih zakona", navelo je Ministarstvo povodom saopštenja organizacije Transparentnost Srbija.

Ministarstvo podseća da Ustav dozvoljava mogućnost da se pojedini odnosi urede i donošenjem posebnog zakona kojim će na drugačiji način, u odnosu na opšte zakone, biti uređena konkretna materija. "Konkretno, predloženim zakonom se uređuju pitanja eksproprijacije, poreza i doprinosa, primene međunarodnih standarda i javnih nabavki".

Prepoznajući strateški značaj Moravskog koridora, Vlada Republike Srbije odlučila je da ove oblasti, koje su uređene u nekoliko zakona, objedini u jednom, posebnom zakonu, u cilju efikasnije primene, a time i efikasnije realizacije projekta, kaže se u saopštenju i dodaje da ovakav pristup nije nepoznat u našem zakonodavstvu, kao i u uporednom pravu, a takođe ovo nije prvi put da se za realizaciju jednog projekta donosi poseban zakon.

Napominje se da se posebnim zakonom reguliše i optimalan način finansiranja i plaćanja za realizaciju izgradnje Moravskog koridora.

"Ovaj projekat je veoma inženjerski zahtevan, sastoji se iz nekoliko komponenti, kao što je izgradnja auto-puta, a paralelno s tim regulacija Zapadne Morave tj. izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih nasipa za odbranu od poplava, izgradnja obaloutvrda i regulacija ostalih vodotokova, kao i izgradnja telekomunikacionog koridora duž ovog auto-puta", navelo je Ministarstvo.

Kad je reč o eksproprijaciji, kaže se u saopštenju, pristup da se posebnim zakonom utvrdi javni interes sadržan je kao mogućnost i u Ustavu, a ova mogućnost je korišćena i u nekoliko posebnih zakona, kao što je na primer Zakon o putevima("Sl. glasnik RS", br. 41/2018 i 95/2018 - dr. zakon).

Najveća izmena u predloženom zakonu u odnosu na opšti postupak propisan Zakonom o eksproprijaciji ("Sl. glasnik RS", br. 53/95, "Sl. list SRJ", br. 16/2001 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 55/2013 - odluka US i 106/2016 - autentično tumačenje) i Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje) jeste u skraćivanju rokova za postupanje, a polazeći od značaja projekta i iskustva sa sprovođenjem eksproprijacije na drugim velikim infrastrukturnim projektima, navelo je Ministarstvo.

"Naglašavamo da je osnovno ustavno načelo i načelo sadržano u Zakonu o eksproprijaciji - da vlasniku eksproprisane nepokretnosti pripada naknada u visini tržišne vrednosti nepokretnosti - potvrđeno i predloženim zakonom za Moravski koridor, čime se takođe opovrgava tvrdnja da se ovim zakonom 'nanosi udarac jedinstvu pravnog poretka'", saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Izvor: Vebsajt RTV, 25.06.2019.
Naslov: Redakcija