Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA I POSEBNIM POSTUPCIMA RADI REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-761, DEONICA POJATE-PRELJINA: Transparentnost Srbije ukazuje da se Predlogom zakona uređuju pitanja koja su već regulisana zakonima o eksproprijaciji, javnim nabavkama, javno-privatnom partnerstvu, projektovanju, porezima i carinama


Nevladina organizacija Transparentnost Srbije ocenila je da će usvajanjem Predloga zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije Projekta izgradnje infrastrukturnog koridora Autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina, radi izgradnje takozvanog Moravskog koridora biti zadat još jedan udarac jedinstvu pravnog poretka a naročito sistemu javnih nabavki u Srbiji.

U saopštenju, ta organizacija navodi da se Predlogom zakona, o kojem je počela rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srbije, uređuju pitanja koja su već regulisana zakonima o eksproprijaciji, javnim nabavkama, javno-privatnom partnerstvu, projektovanju, porezima i carinama.

"Time se nastavlja opasan trend donošenja posebnih pravila koja važe samo za jedan projekat, kao u slučaju Južnog toka i Beograda na vodi", dodaje Transparentnost.

Transparentnost je dodala da ukoliko Vlada Republike Srbije smatra da zakoni nisu dobri, konkretno u vezi sa brzinom eksproprijacije, onda treba da predloži njihove izmene i dopune, a ne da stvara pravila koja će važiti samo za jedan slučaj.

Izvor: Vebsajt N1, 25.06.2019.
Naslov: Redakcija