Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA: Polaganje ispita za izbor zamenika javnog tužioca 10. novembra 2017. godine


Povodom oglasa za izbor zamenika javnog tužioca koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 86/17 od 22.09.2017. godine, Državno veće tužilaca obaveštava kandidate da će se polaganje ispita održati u Plenarnoj sali zgrade Narodne skupštine, Beograd, Kralja Milana 14, u petak, 10. novembra 2017. godine sa početkom u 10,30 časova.

NAPOMENA: Evidentiranje kandidata obaviće se od 10,00 časova.

Prilikom izrade testa kandidat nema pravo da koristi literaturu, a prilikom izrade izreke optužnog akta kandidat može koristiti Zakonik o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) i Krivični zakonik ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016), bez komentara i dodatne literature (integralna verzija, bez predgovora).

Izvor: Vebsajt Državnog veća tužilaca, 26.10.2017.
Naslov: Redakcija