Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NASLEĐIVANJU: Ugovor o doživotnom izdržavanju zaključuje se u pisanoj formi i overava pred nadležnim javnim beležnikom. Biološki naslednici imaju rok od tri godine od smrti ostavioca ili jedne godine od trenutka saznanja za ugovor o doživotnom izdržavanju da zahtevaju poništaj ugovora na osnovu nedostatka aleatornosti


Nesigurnost, bolest, samoća ili potreba za asistencijom, ljubavlju, pažnjom i društvom drugih, samo su neki od razloga zbog čega se stariji sugrađani odlučuju da svoju nepokretnu imovinu ostave onima koji su spremni da vode brigu o njima.

Blagodeti u vidu ekonomske i stambene sigurnosti za budućnost razlog su zbog kojih se, najčešće, mladi bračni parovi odlučuju za izdržavanje starih lica, kako bi kasnije postali vlasnici njihovog stana ili kuće. Iako su ovi odnosi definisani i zakonskom regulativom u Srbiji, advokati upozoravaju da sporazumi između dve ugovorene strane moraju biti što precizniji kako bi i izdržavani i izdržavalac bili zadovoljni.

- Ugovor o doživotnom izdržavanju, po svojoj zakonskoj definiciji, predstavlja dokument kojim se jedno lice, primalac izdržavanja, obavezuje da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina određenih stvari ili nekih prava - objašnjava advokat Boris Košćal. - Davalac izdržavanja se obavezuje da će primaoca izdržavanja izdržavati do smrti, odnosno da će se brinuti o njemu do kraja njegovog života, kao i da će ga nakon smrti sahraniti, u skladu sa njegovim željama.

Ipak, advokati upozoravaju i da se kod ovakvih ugovora uslovi moraju jasno precizirati, posebno prava i obaveze obe ugovorene strane kako bi imovina nakon smrti izdržavanog lica bez problema pripala onome ko je izdržavalac. U vazduhu i dalje ostaje pitanje šta ako izdržavalac premine pre izdržavanog ili izdržavani iz nekog razloga odluči da raskine ugovor.

- Potrebno je do tančina utvrditi šta su obaveze onoga ko pruža izdržavanje, nega, odvođenje kod lekara, nabavka lekova, kupovina namirnica, plaćanje računa, sahrana - navode u drugoj advokatskoj kući. - Najbolje je ugovorom predvideti svaku moguću okolnost, što je mnogo sigurnije za obe strane i kasnije teško oborivo na sudu. Osim toga, uvek naglašavamo da je najbitnija činjenica ugovaranje slučaja iznenadne smrti jer je reč o starijim licima. Može se dogoditi da neko danas zaključi ugovor, a da sutra premine. U takvim okolnostima ugovor i dalje važi, jer niko nije mogao da pretpostavi da će ovaj drugi iznenada umreti.

Zakon i ugovori moraju štititi i najstarije sugrađane koji se odlučuju na ovakav životni potez. Advokati sugerišu da je bitno navesti i razloge zbog kojih ugovor može da se raskine usled nepoštovanja nekih obaveza ili narušenih međusobnih odnosa. Tako je davalac nekretnine u potpunosti zaštitio i sebe i svoje nepokretnosti.

- Ako se neko u međuvremenu predomisli, bilo koja strana, ugovor se ne može samo raskinuti, već obe strane moraju da se dogovore. Ukoliko se ugovor raskine na zahtev starije izdržavane osobe, onda je on dužan da isplati sve što je do tada dobio, svu pomoć i negu od strane izdržavalaca - objašnjavaju advokati.

Posebno je značajno i da onaj ko potpisuje ugovor obavezno navede šta ostavlja onom ko će ga gledati do kraja života. Dakle, treba tačno da se navede koji je to sat, klavir, slika ili nakit. Ako se to ne navede, to nije deo ugovora i ne podrazumeva da će onaj ko gleda staru osobu naslediti i sve to. Ovim ugovorom se izuzima pravo nasleđivanja koje bi po zakonu imali bliski srodnici, supružnici i ostali, zbog čega se u domaćem pravosuđu beleži veliki broj sporova.

Forma je takođe bitan element ugovora o doživotnom izdržavanju. Dokument se zaključuje u pisanoj formi i overava pred nadležnim javnim beležnikom. Ukoliko se forma predviđena Zakonom o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015) ne ispoštuje, ugovor o izdržavanju je ništavan.

Naslednici često smatraju da su obmanuti i prevareni činjenicom da neće naslediti ništa, pa pribegavaju tužbama zarad poništenja ugovora, kako po osnovu neispunjenja obaveza davaoca, tako i zbog prevare, zablude, nesposobnosti primaoca da rasuđuje.

Prema zakonu, biološki naslednici imaju rok od tri godine od smrti ostavioca ili jedne godine od trenutka saznanja za ugovor o doživotnom izdržavanju da zahtevaju poništaj ugovora na osnovu nedostatka aleatornosti.

- Svim izdavaocima savetuje se da strogo čuvaju svaki dokaz, bilo da je to plaćen račun za komunalije, za kupovinu namirnica ili odlazak kod lekara izdržavanog lica - upozoravaju advokati.

Izvor: Vebsajt Novosti, K. Malešević, 25.07.2018.
Naslov: Redakcija