Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT AMANDMANA NA USTAV RS: Yucom poziva na usklađivanje amandmana sa mišljenjem Venecijanske komisije


Mišljenje Venecijanske komisije na Nacrt amandmana na Ustav RS iz oblasti pravosuđa, koje je predložilo Ministarstvo pravde, ukazuje da država nije dovoljno učinila da pokaže da će nezavisno pravosuđe biti unapređeno i da je zbog toga potrebno u skladu s tim dokumentom napraviti izmene na koje su ukazivale i nevladine organizacije i strukovna udruženja, ocenio je direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) Milan Antonijević.

"Skoro svi amandmani na Ustav iz oblasti pravosuđa koje je pripremilo Ministarstvo pravde trebalo bi da pretrpe izmene nakon mišljenja koje je dala Venecijanska komisija, a koje države članice Saveta Evrope moraju da poštuju. Međutim, daleko je važnije da država prihvati to mišljenje jer je u interesu njenih građana", rekao je Antonijević.

Kao jedan od primera on navodi odredbe o raspuštanju Visokog saveta sudstva, za šta je Venecijanska komisija tražila da bude detaljnije određeno kada je moguće da se nešto takvo dogodi.

Direktor YUCOM-a smatra da bi država trebalo vrlo brzo da formira Radnu grupu koja bi uskladila tekst amandmana s mišljenjem Venecijanske komisije, a da bi s tim, paralelno, tekao proces novih konsultacija s nevladinim organizacijama i strukovnim udruženjima.

"Nije vreme za slavlje zato što se većina stvari na koje smo ukazivali našla i u mišljenju Venecijanske komisije. Fudbalskim rečnikom, vreme je da se 'spusti lopta' i ovaj detaljni dokument od 20 strana iskoristimo da dobijemo kvalitetne amandmane koji će nakon toga biti upućeni Narodnoj skupštini Republike Srbije", zaključio je Antonijević.

Izvor: Vebsajt Beta, 25.06.2018.
Naslov: Redakcija