Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA PRI UVOZU ODREĐENE ROBE, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2018. GODINI


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 22. marta 2018. godine donela Odluku o dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina pri uvozu određene robe, odnosno izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu u 2018. godini ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018).

Ovom merom je tačka 2. stav 1. Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina pri uvozu određene robe, odnosno izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu u 2018. godini ("Sl. glasnik RS", br. 115/2017) dopunjena sa 22 nove tarifne oznake iz Glava: 40, 73, 83, 84, 85 i 87. Carinske tarife za sirovine i repromaterijale, koje domaći proizvođači koriste kao repromaterijal u sopstvenoj proizvodnji. Za ovu robu carinske dažbine se smanjuju, odnosno niže su od stopa carine utvrđene u Zakonu o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007 i 5/2009).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Redakcija, Lidija Nenadović, 26.03.2018.