Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VRHOVNI KASACIONI SUD: Predsednici Prvog, Drugog i Trećeg osnovnog suda u Beogradu saglasni da je potrebno napraviti plan podele "Iv" predmeta i organizaciju daljeg rada sudova kako bi se obezbedila veća efikasnost u izvršnim postupcima


Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević održao je 20. januara 2017. godine, sastanak sa predsednicima Prvog, Drugog i Trećeg osnovnog suda u Beogradu, radi razmatranja postupanja sudova u izvršnim predmetima i primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 i 106/2016 - autentično tumačenje).

Predsednici sudova su se saglasili da je potrebno napraviti plan podele "Iv" predmeta i organizaciju daljeg rada sudova kako bi se obezbedila veća efikasnost u izvršnim postupcima.

Primećeni su dobri rezultati koje je postigao Prvi osnovni sud u Beogradu uz podršku projekta "Unapređenje efikasnosti pravosuđa". Ovaj sud je rešio oko 520.000 starih izvršnih predmeta čime je broj starih predmeta umanjio za polovinu.

Oko 270.000 "Iv" predmeta potrebno je podeliti između ova tri suda. U svim ovim predmetima poverilac "Infostan" se opredelio da u skladu sa Zakonom postupak izvršenja bude nastavljen pred sudovima.

Izvor: Vebsajt Vrhovnog kasacionog suda, 25.01.2017.
Naslov: Redakcija