Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Advokatska komora Srbije podnela inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o zaštiti konkurencije i povezanih podzakonskih akata. Tvrde da upravni organ preuzima nadležnosti sudova, da istražuje, presuđuje i kažnjava iznosima koji dostižu 10 odsto godišnjeg prihoda


Advokatska komora Srbije (AKS) se nedavno pridružila zahtevu za ocenu ustavnosti Zakona o zaštiti konkurencije ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 95/2013 - dalje: Zakon). Advokati smatraju da je nedopustivo da jedan upravni organ može da pokrene postupak protiv preduzeća, udruženja i preduzetnika, zbog sumnje da krši Zakon, zatim da skuplja dokaze i da na kraju izriče i kazne, koja može da dostigne 10 odsto godišnjeg prihoda.

Kako ističu advokati, odluka da se pridruži inicijativi za ocenu ustavnosti usledila je "kao prirodna reakcija na samovolju Komisije za zaštitu konkurencije, koja pored izuzetno širokih ovlašćenja ista i zloupotrebljava."

- Prilikom prikupljanja dokaza protiv "optuženog" lica Komisiji je dopušteno i da uđe u njihove poslovne prostorije, sprovede uviđaj i uzme dokumentaciju koju nađe, i to bez ikakvog sudskog nadzora - naglašavaju advokati. - Malo je reći da se ovi postupci kose sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Prema mišljenju advokata, kompaniji ili udruženju se više isplati da se protiv nje vodi krivični postupak nego postupak pred Komisijom. U krivičnom procesu, firma može maksimalno da bude kažnjena sa 500 miliona dinara, a maksimalna kazna Komisije za zaštitu konkurencije je 10 odsto godišnjeg prihoda, koji mogu da budu i znatno viši.

I ekonomisti ukazuju da i 200 najuspešnijih kompanija u Srbiji, čiji godišnji prometi prelaze pet milijardi dinara, a kombinovani godišnji promet iznosi skoro 29,6 milijardi evra, što je oko 80 odsto BDP Srbije, ima veći interes da se protiv njih vodi krivični postupak umesto postupka pred Komisijom. S obzirom na to da je reč o uspešnim kompanijama koje zapošljavaju hiljade radnika, interes ima i država da im omogući sigurno poslovanje.

- Komisija na svakoj prijavi koncentracije može napuniti svoj budžet sa 25.000 evra, koliko iznosi taksa za prijavu konkurencije - ističu advokati. - Ekonomska logika je vrlo prosta: prvo, uslove za prijavu konkurencije potrebno je postaviti tako da čak i kad se desi transakcija bilo gde u svetu a da ta kompanija ima, primera radi, samo trafiku u Srbiji, ista mora prijaviti, potom naplatiti taksu i na jednoj transakciji zaraditi do 25.000 evra. Dakle, ekonomski vrlo efikasno sa stanovišta Komisije.

Predstavnici Privredne komore Srbije učestvovaće u Radnoj grupi za izradu novog Zakona o zaštiti konkurencije i nastojati da u novo zakonsko rešenje budu implementirani stavovi privrednika, dogovoreno je na sastanku Marka Čadeža, predsednika PKS i Miloja Obradovića, predsednika Komisije za zaštitu konkurencije. PKS je, nakon što je Komisija najavila rad na izradi novog zakona, pokrenula dijalog sa privredom sa ciljem unapređenja zakonskog okvira politike zaštite konkurencije i obezbeđenja stabilnog, predvidivog i stimulativnog privrednog ambijenta.

Izvor: Vebsajt Novosti, E. V. N., 23.09.2017.
Naslov: Redakcija