Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: Računovođe traže bolji tretman u Nacrtu zakona, kroz usaglašavanje sa Direktivom EU 849. Računovođe su, kao obveznici, svrstani u istu grupu sa finansijskim organizacijama, umesto da se nalaze zajedno sa advokatima i javnim beležnicima


Predstavnici računovodstvene struke nisu zadovoljni tretmanom u Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i traže da, u dijalogu sa Upravom za sprečavanje pranja novca, odnosno Ministarstvom finansija kao predlagačem, ukažu na sporne odredbe kako bi se zajednički došlo do najboljih rešenja u obostranom interesu.

Na sastanku koji su zajednički organizovali Udruženje računovođa i revizora Srbije, Unija poslodavaca Srbije i Grupacija računovodstvenih agencija Privredne komore Srbije, uporednom analizom Nacrta zakona i Direktive Evropske unije za tu oblast, koja je usvojena u maju 2015. godine, a počinje da važi od 2017. godine, ukazano je da se sporne odredbe u Nacrtu zakona razlikuju od onih koje propisuje Direktiva 849 EU.

Predsednik radne grupe za izmenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009, 91/2010 i 139/2014 - dalje: Zakon), Lazar Srdanov rekao je da "Zakon nema veze sa Direktivom", i da se glavne razlike odnose na klasifikaciju obveznika. Računovođe su, kao obveznici, svrstani u istu grupu sa finansijskim organizacijama, umesto da se nalaze zajedno sa advokatima i javnim beležnicima. Zbog toga su i prekršajne kazne drakonske, jer se računovodstvene agencije sa nekoliko zaposlenih svrstavaju sa neuporedivo moćnijim bankama i osiguravajućim društvima, pa su i kazne milionske.

Važna primedba se odnosi i na nadzor nad računovođama koju radi posebna Grupa za nadzor Uprave za sprečavanje pranja novca, umesto posebno imenovanog samoregulatornog tela, jer je suština kontrole u tome da li je dobro procenjen rizik, smatraju predstavnici ove struke, kojih u Srbiji ima oko osam hiljada.

Na skupu je data pozitivna ocena za brisanje u Zakonu licenci za ove poslove, koje su bile formalne i nepotrebne, ali su mnogo koštale računovodstvene agencije.

Nacrt zakona poslat je u septmebru 2015. godine na ocenu Evropskoj komisiji i biće aktuelizovan kada stigne odgovor da li je i koliko u skladu sa propisima EU.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 22.12.2015.
Naslov: Redakcija