Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA: Izmenama propisa Agencija za licenciranje stečajnih upravnika preuzela bi od Agencije za privatizaciju zaposlene, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad, arhivu kao i novac ostvaren po osnovu obavljanja poslova stečajnog upravnika


- Stečaj je u Srbiji najčešće prihvaćen kao bankrotstvo, i to je ono što moramo da promenimo, jer bi brz i efikasan stečaj trebalo što pre da vrati kompaniju nazad u život, a ako to nije moguće, odvede u bankrot da ne bi predstavljala opterećenje za poslovanje drugih firmi - izjavio je ministar privrede, Željko Sertić, dodajući da je za tako nešto potrebna promena i u stečajnom sistemu, ali i u delu pravosuđa koji se bavi stečajnim postupcima.

Upravo zbog toga Vlada Republike Srbije je usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, a uskoro će i izmene Zakona o stečaju("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US i 83/2014), kako bi ubrzala stečaj iz kojeg će se neka preduzeća vratiti u život, a neka staviti katanac na bravu.

Vlada Repubile Srbije traži od poslanika Narodne skupštine Republike Srbije da po hitnom postupku usvoje Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, da bi se obezbedilo jedinstveno upravljanje stečajnim postupcima, povećala efikasnost u sprovođenju stečajnih postupaka, omogućilo odgovarajuće praćenje stanja u oblasti stečaja, veća transparentnost podataka, jedinstvena baza podataka, ujednačila praksa, unapredila kontrola prodaje i obezbedio bolji nadzor nad radom stečajnih upravnika.

Drugim rečima, konstatuje se da Agencija za privatizaciju nije osposobljena da uspešno i brzo vodi stečajne postupke i da deo njene nadležnosti treba da obavlja Agencija za licenciranje stečajnih upravnika.

U obrazloženju Predloga zakona navodi se da se u Agenciji za privatizaciju vodi 658 stečajeva - 612 stečajnih posutpaka i 46 prethodnih stečajnih postupka, dok je Akcionim planom za okončanje postpuka privatizacije 188 subjekata kroz pokretanje stečaja, predviđeno da će na osnovu broja preostalih preduzeća u toku 2015. godine biti otvoreno još 188 stečajeva za preduzeća iz porftelja Agencije za privatizaciju.

Za subjekte privatizacije koji imaju do pet zaposlenih - a ima ih 136 - rok za pokretanje postupka je bio 30 dana od dana usvajanja zaključka Vlade, dok je za preostale koji imaju više zaposlenih - njih je 52 - rok za stečaj nakon isteka postupka za rešavanje viška zaposlenih. Do kraja 2015. godine treba da se sprovede stečaj u još 188 preduzeća iz porftelja Agencije za privatizaciju. Da bi se u što kraćem roku, a u interesu kako stečajnih poverilaca, tako i drugih zainteresovanih lica, obezbedilo jedinstveno upravljanje stečajnim postupcima i ostvarila veća efikasnost, nepohodno je da se sprovede reforma Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

Reforma podrazumeva da je reorganizacija sprovođenja stečajnih postupaka neophodna u što kraćem roku.

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, nakon stupanja na snagu izmenjenog Zakonao Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004 i 104/2009), preuzela bi od Agencije za privatizaciju zaposlene, prava i obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu kao i novac ostvaren po osnovu obavljanja poslova stečajnog upravnika u skladu sa Zakonom o stečaju("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US i 83/2014).

To bi pak značilo da pomenute izmene ne bi donele dodatne finansijske troškove za državu, jer bi se samo preuzele obaveze sadašnje Agencije za privatizaciju, a novac koji je išao njima, bio bi usmeren na Agenciju za licenciranje stečajnih upravnika.

Samim tim, sa završetkom privatizacije, koji se očekujeme krajem 2015. godine, osim za 17 preduzeća koje je država zaštitila od prinudnenaplate do 31. maja 2016. godine, prestala bi i potreba za postojanjem Agencije za privatizacije u formi u kojoj ona postoji od 2001. godine.

Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o agenciji za licenciranje stečajnih upravnika možete pogledati ovde.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, 23.09.2015.