Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI: Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom ostvarenu u Republici u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez. Kada je prosečna mesečna zarada ostvarena u gradu, odnosno opštini gde je sedište radnje preduzetnika manja ili veća za više od 10% od prosečne mesečne zarade ostvarene u Republici, polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda određuje se prema prosečnoj mesečnoj zaradi ostvarenoj u gradu, odnosno opštini


Na adrese gotovo 220 hiljada preduzetnika koji porez plaćaju paušalno - po prethodno utvrđenoj osnovici, već dugo ne stiže plava koverta. To što im Poreska uprava ne šalje konačni obračun, ne znači da porez ne moraju da plate. Naprotiv. Ali kašnjenje nadležne institucije im pravi probleme.

Poreska uprava kasni. To nije vest. Nije ni da preduzetnici koji porez plaćaju na osnovu rešenja Poreske uprave - tzv. paušalci još nisu dobili obračun za 2014. godinu. Ali to ne umanjuje glavobolju zanatlijama, arhitektama, poslastičarima, svima čiji godišnji prihod ne prelazi šest miliona dinara.

Oni ne mogu dobiti poresko uverenje da su izmirili poreske obaveze, samim tim ne mogu ostvariti neka prava koja imaju, pre svega prava iz zdravstvenog osiguranja, ne mogu da overe zdravstvene knjižice za sebe i članove svojih porodica, zatim ne mogu da apliciraju za dobijanje kredita, ne mogu da učestvuju u postupcima javnih nabavki, stav je računovođa.

Zašto? Poreska uprava ne odgovara. Poznato je da su paušalci obavezni da porez plaćaju mesečno po starom do konačnog obračuna. Ako su platili manje, doplate. Ako su preplatili, to im je akontacija. Problem je što rešenje ne stiže.

Računovođe smatraju da su na taj način njihova sredstva zarobljena, jer ne mogu da ih ulože u unapređenje svoje delatnosti ili za neke druge namene.

Oni koji su posao pokrenuli 2015. godine namučili su se da dobiju prvo rešenje (mnogi od njih ga nisu dobili) bez kojeg ne znaju koliki porez treba da plate.

Očekuje se da će Vlada Republike Srbije menjati Uredbu o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013 i 135/2014 - dalje: Uredba), koja uređuje paušalno oporezivanje. Shodno navedenoj Uredbi osnovica je prosečna zarada isplaćena u prethodnoj godini. U obzir se uzima i mesto u kojem je radnja, broj zaposlenih, godine preduzetnika.

Od nove Uredbe očekuje se da sistem učini efikasnijim, kao i da se tehnički omogući da i paušalci od početka 2018. godine prijave dostavljaju elektronski. Dok ne bude doneta nova Uredba, Poreska uprava dostavlja obračune prema važećoj Uredbi.

Izvor: Vebsajt RTS, Jelena Terzić, 22.03.2016.
Naslov: Redakcija