Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OSNOVNO TUŽILAŠTVO U NOVOM SADU: Primenom oportuniteta tokom 2017. godine u budžet je uplaćeno oko 23 miliona dinara


2017. godine na području koje pokriva novosadsko Osnovno tužilaštvo ima oko tri završena predmeta dnevno takozvanog oportuniteta prema okrivljenima, što znači da toliko postupka nije ni stiglo do suda. U isto vreme, po naredbi pomenutog tužilaštva u budžet je uplaćeno oko 23 miliona dinara.

"Odlaganje krivičnog gonjenja znači da se krivični postupak neće voditi, ukoliko lice koje je osumnjičeno da je počinilo krivično delo za koje je propisana kazna zatvora do pet godina, izvrši po naredbi tužioca u propisanom roku jednu od propisanih mera", objašnjava zamenik Osnovnog tužioca u Novom Sadu Mirjana Peković.

"Ovo je vrlo interesantna odredba kojom se faktički ne vodi postupak. Stranci, odnosno, osumnjičenom se pruža još jedna šansa da se popravi i da otkloni neke posledice i pri tome još neće imati izvod iz kaznene evidencije", navodi Pekovićeva.

Ona kaže da u ovim slučajevima mogu da se otklanjaju posledice nastale izvršenjem krivičnog dela, da se uplaćuju u humanitarne svrhe određeni novčani iznosi, da se okrivljeni podvrgava psihosocijalnom tretmanu ili, u određenim slučajevima, da plati dospele obaveze izdržavanja. Postoji i opcija da se upućuje na humanitarni rad. Zakonik o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) tačno propisuje koje su to obaveze. Na primer, osoba može da se podvrgne i tretmanu odvikavanja od alkohola u postupku lečenja. Sve su to neke aktivnosti koje zapravo znače da postupka neće biti ukoliko lice postupi po naredbi tužilaštva i izvrši ono što je naloženo. Naredba tužilaštva se izvršava u određenom roku, koji nikada ne može biti duži od jedne godine.

Zamenik Osnovnog tužioca u Novom Sadu Mirjana Peković kaže da ima najviše ima mera uplata u humanitarne svrhe.

"Imamo dosta slučajeva gde imamo meru da se uplati novac uz još neku meru, recimo da se obavi društveno koristan rad. Nekad mi smatramo da nije na roditelju da plati za dete, pogotovo ako je punoletno, pa lice obavežemo da obavi društveno koristan rad i tu je ograničeno koliko časova se može ovako odrađivati mera. Valja napomenuti da nije potrebna saglasnost oštećenog da bi se tužilaštvo opredelilo za ovakvu meru. Zakon na to ne obavezuje. Inače, neretko se desi da se osumnjičeni i oštećeni u međuvremenu izmire. Oštećeni nema pravo žalbe, ali ga tužilaštvo obaveštava o svojoj odluci. Zanimljiv je i podataka da pored svega, oko jedne petine okrivljenih ne izvrši naredbu, pa se protiv njih na kraju sprovodi postupak."

Kada se jednom za konkretno krivično delo odloži krivično gonjenje i kada osumnjičeni postupi po toj naredbi, donosi se rešenje kojim se odbacuje krivična prijava i po njoj se isto lice po tom identičnom slučaju ne može biti ponovo gonjeno. Pravilo je da država pruža šansu jednom na ovaj način i da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak. U izuzetnim slučajevima, a obično za ona dela koja se čine iz nehata, moglo bi se u nekim slučajevima da se za neko drugo nehatno delo pruži ista mogućnost, ali veoma retko. Primera rada, ako nakon saobraćajke iz nehata, usledi recimo neovlašćeno držanje veoma male količine narkotika (marihuane), kakve se zatiču na muzičkim manifestacijama.

Zamenik Osnovnog tužioca u Novom Sadu Mirjana Peković kaže da se ipak, u principu načelo oportuniteta primenjuje u jednom slučaju. - Vodi se posebna evidencija svih lica prema kojima je primenjen oportunitet i mi o tome obaveštavamo najviše tužilaštvo, znači - republičko, koje ima o ovome evidenciju. Oportunitet znači da postupak nikad neće ni stići do suda, sve počinje i završava se u tužilaštvu, jer se radi o diskrecionom pravu tužilaštva - naglašava ona. Po novom Zakoniku o krivičnom postupku reč je o delima za koje su zaprećeno do pet godina zatvora, a najčešće se na području Osnovnog tužilaštva radi o saobraćajnim nezgodama iz nehata, nedavanju izdržavanja (pri čemu se nalaže okrivljenom da plati iznos u određenom roku), falsifikovanju isprava i ugrožavanju sigurnosti.

Kod nasilja u porodici se vrlo restriktivno primenjuje ovaj institut i to gotovo po pravilu u slučaju kad se ide na psihosocijalni tretman kao vrlo specifična mera izvršenja, koja se sprovodi tako da se lice upućuje u posebnu službu Centra za socijalni rad na primer za partnersko nasilje, gde se izvršilac kroz razne radionice odvikava od nasilnog rešavanja konflikta. - Od 1. januara, imali smo ukupno ovakvih 1.351 predmeta u radu, od kojih su završena 902 do 13. novembra rešeno, na taj način što je doneta naredba, sprovedena, postupljeno po njima i odbačena su te krivične prijave - kaže Mirjana Peković.

To se odnosi na oko pedesetak različitih dela od kojih su najčešća ugrožavanje javnog saobraćaja iz nehata ali bez prisustva alkohola, obične krađe, nedavanje izdržavanja, ugrožavanje sigurnosti i lake telesne povrede kao i izazivanje opšte opasnosti iz nehata koje je najčešće u vezi s događajima u kojima pas poznatog vlasnika ujede nekoga.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, M. Vujačić, 20.11.2017.
Naslov: Redakcija