Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O POLICIJI: Uvodi se sistem karijernog napredovanja u MUP, pojačava rad policajaca u zajednici i proširuju nadležnosti Sektora unutrašnje kontrole


Nacrt zakona o policiji doprineće da građani dobiju policiju koja će biti profesionalnija, iskusnija i sposobnija i koja će svoj posao obavljati u najboljem interesu građana, izjavio je ministar unutrašnjih poslova, Nebojša Stefanović.

Jedan od ključnih ciljeva MUP-a je reforma policije, koja će kroz novi Zakon, koji je poslat na mišljenje Evropskoj komisiji, uvesti princip karijernog napredovanja, rekao je Stefanović.

Nacrtom zakona ministru policije oduzeta su brojna ovlašćenja, između ostalog i mogućnost vanrednog unapređenja policijskih službenika, ukazao je Stefanović, navodeći da nijedan ministar, nakon donošenja ovog Zakona, neće moći nekoga vanredno da unapredi, jer to nije karijerno napredovanje.

"Karijerno napredovanje znači da čin stičete isključivo na osnovu znanja i zasluga, tokom obavljanja posla, policajac da bi napredovao mora pokazati požrtvovanje, rezultate i mora da ima odgovarajuću školu", rekao je Stefanović.

On je naglasio da se Nacrtom zakona ojačava Sektor unutrašnje kontrole, koji će imati ovlašćenje da kontroliše, ne samo policijske službenike, već i sve zaposlene u Ministarstvu - one koji se bave javnim nabavkama, ali i svim drugim poslovima u delokrugu MUP- a.

Snažna unutrašnja kontrola, kako je objasnio ministar, garantuje da niko neće obrukati svoju uniformu.

Ukazavši da u policiji ima korumpiranih policajaca, Stefanović je nalasio da Ministarstvo podnosi krivične prijave protiv policajaca koji su se ogrešili o zakon i da sa tom pojavom u svojim redovima želi da se obračuna.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 21.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija