Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST: Predlaže se ukidanje prava na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe od dana početka primene novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojim će se urediti jednokratna isplata novčanih sredstava na ime kupovine opreme za bebe


Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ukida se pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe jer će to pitanje biti regulisano Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji priprema Vlada Republike Srbije.

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, kao socijalna mera, trebalo bi da bude uređena jednokratna isplata novčanih sredstava na ime kupovine opreme za bebe. To znači da će, od dana početka primene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, biti ukinuta refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe, a procenjuje se da će to dogoditi u prvoj polovini 2017. godine.

Razlog za ukidanje refundacije PDV-a za kupovinu hrane i bebi opreme predlagači zakona nalaze i u usklađivanju mera socijalne i poreske politike sa evropskom praksom. Drugim rečima, ističe se da institut refundacije PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe nije u skladu sa propisima EU i da se to pitanje mora rešiti kroz socijalne mere koje će regulisati drugi zakon iz domena socijalne politike.

Da će doći do ukidanja povraćaja PDV-a na bebi opremu bilo je jasno iz srpskog pisma o namerama MMF-u, u kojem je, između ostalog navedeno, da će se "da bi se smanjio teret poreske administracije kroz amandmane, efektivne od 1. januara 2017.godine, eliminisati povraćaj poreza na dodatnu vrednost za dečiju hranu i opremu i zameniće se postojećim roditeljskim dodatkom". Kako se usvajanje Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom očekuje do aprila 2017. godine, do tada će još biti moguća refundacija PDV za bebi opremu. Inače, do sada je pravo na povraćaj PDV-a po ovom osnovu moglo da se ostvari do ukupnog iznosa od 73.847,52 dinara za bebu starosti do dve godine, i to u prvoj godini starosti do 42.198,58 dinara, a u drugoj do 31.648,94 dinara..

U isto vreme roditeljski dodatak se trenutno u Srbiji isplaćuje za ukupno 60.476 dece. Za prvorođeno dete on iznosi 38.008,09 dinara, dok se za drugo, treće i četvrto rođeno dete isplaćuju mesečni iznos u 24 rate. Za drugo dete ovaj dodatak je 6.192,75 dinara, za treće 11.146,44, a za četvrto 14.861,77 dinara.

U Udruženju " Roditelj" smatraju da ukidanje prava na refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebu nije dobar potez države. Oni su nadležne u državi na to upozorili ukazujući da roditeljski dodatak nije i ne može biti zamena za refundaciju. Tim pre, što je roditeljski dodatak dodeljivan i ove godine i pored njega i refundacija, a od naredne godine će, navodno, sve biti davano kroz roditeljski dodatak, što će automatski značiti manje novca za roditelje.

Predlogom zakona, koji je Vlada Republike Srbije utvdila i uputila u skupštinsku proceduru po hitnom postupku, po posebnoj stopi PDV-a od 10 odsto oporezovaće se promet i uvoz drvenih briketa i peleta. Smanjenje PDV za promet i uvoz drvenih briketa i peleta sa sadašnjih 20 na 10 odsto trebalo bi da doprinese povećanju zaposlenosti u ovoj oblasti, što će ujedno i nadomestiti gubitak po osnovu smanjenja u državnoj kasi.

Novina je i da se izmenama usaglašavaju propisi Srbije i EU u delu određivanja mesta prometa usluga, uključujući i posebno uvođenje instituta poreskog obveznika za svrhu primene pravila koja se odnose na određivanje mesta prometa usluga.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 20.12.2016.
Naslov: Redakcija