Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI PRAVOSUĐA: Sudovi rešavaju zaostale slučajeve kroz izvršenja i medijaciju


Medijacija između građana dužnika i javnih i komunalnih preduzeća samo je jedan u nizu koraka da bi se smanjio pritisak na prebukirane domaće sudove. Ovome je prethodilo "čišćenje" starih predmeta, pre svega izvršnih, vezanih za komunalna dugovanja građana, kroz projekat "Unapređenje efikasnosti pravosuđa" i primenu novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje i 113/2017 - autentično tumačenje - dalje: Zakon). Pomenuti projekat finansirala je EU sa četiri miliona evra, a sproveo ga "Britanski savet". Partneri su bili 30 domaćih sudova. U njih 11 poslata je ekspertska pomoć i angažovani su omladinci koji su fizički razvrstavali stare predmete, dok su ostali sudovi dobili samo pomoć stručnjaka u formulisanju i primeni mera za smanjenje broja starih predmeta.

Pomoć u osoblju, osim Prvog, Drugog i Trećeg beogradskog osnovnog suda, dobili su i Vranje, Niš, Novi Pazar, Čačak, Smederevo, Kraljevo, Leskovac i Kragujevac. Pomoćno osoblje razvrstalo je predmete po godinama i poveriocima, što je olakšalo posao sudijama, koje su brže donosile odluke da li se predmet obustavlja, dodeljuje izvršiteljima ili sudu. Naime, novi Zakon predvideo je da se obustavljaju sva stara potraživanja za koja se poverioci nisu izjasnili da li žele da im izvršenje sprovedu sud ili javni izvršitelji.

Čak 55 omladinaca pomoglo je u 11 sudova, od kojih je najveći broj radio za beogradske. U prestonici je "čamio" čak milion starih izvršnih predmeta, koji su bili smešteni u tzv. Baraci, u Ulici Palmira Toljatija na Novom Beogradu. Na kraju 2017. godine famozna "Baraka" ostala je prazna, a svi predmeti su preneti i dodeljeni u rad sudovima ili izvršiteljima.

Posle formiranja nove mreže sudova, pre tri godine, nerešeni izvršni predmeti ostali su u Prvom sudu, umesto da budu podeljeni i Drugom i Trećem. Kada su volonteri razvrstali ove predmete, od onih za koje su se poverioci izjasnili da žele da ih i nadalje rešavaju sudovi, 290.471 je ostao u Prvom osnovnom sudu. Njih 99.470 poslato je Drugom, a 84.482 Trećem.

Projekat "Unapređenje efikasnosti pravosuđa" biće produžen u tri beogradska osnovna suda do kraja marta. Za to vreme predmeti će biti stavljeni u omote, sređeni po brojevima i dodeljeni fizički sudijama u rad.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 18.01.2018.
Naslov: Redakcija