Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA: Kada propis stupi na snagu, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika (ALSU) preuzeće od Agencije za privatizaciju zaposlene, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za obavljanje poslova utvrđenih ovim Zakonom, kao i novčana sredstva koja se nalaze na podračunu Agencije za privatizaciju


Srbiji su neophodne reforme u oblasti stečajnog sistema, a kada stupi na snagu novi zakon, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika preuzeće od Agencije za privatizaciju poslove u vezi stečajeva, zaposlene i novčana sredstva, rečeno je u Vladi Republike Srbije.

U obrazloženju Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, piše da će tim propisom biti obezbeđeno adekvatno praćenje stanja u oblasti stečaja, veća transparentnost i jedinstvena baza podataka.

Takođe, ujednačiće se praksa, unaprediti kontrola prodaje i obavljati bolji nadzor nad radom stečajnih upravnika.

Donošenje ovog Zakona po hitnom postupku predloženo je i da bi se obezbedio bolji nadzor nad radom stečajnih upravnika, što je neophodno za uspešnu reformu stečajnog sistema u Srbiji, navodi se u obrazloženju.

Kada ovaj propis stupi na snagu, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika (ALSU) preuzeće od Agencije za privatizaciju zaposlene, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za obavljanje poslova utvrđenih ovim Zakonom, kao i novčana sredstva koja se nalaze na podračunu Agencije za privatizaciju.

Važeći Zakon o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US i 83/2014), iako na jedinstven način uređuje postupak stečaja za sve privredne subjekte, ipak pravi razliku između stečajnih postupaka nad firmom u privatnoj svojini i postupcima koji se sprovode nad državnim, odnosno, društvenim preduzećima u pogledu toga ko vodi poslove, ko zastupa stečajnog dužnika u postupku stečaja.

Razlika se ogleda u tome što firmu u privatnoj svojini zastupaju aktivni licencirani stečajni upravnici po sistemu slučajnog odabira, nad čijim radom ALSU obavlja nadzor, dok postupak stečaja nad firmama sa većinskim javnim ili društvenim kapitalom sprovodi Agencija za privatizaciju koja tom prilikom može angažovati i treća lica nezavisno od toga da li su stečajni upravnici.

Takvo zakonsko rešenje dovelo je do formiranja dve odvojene institucije u sistemu upravljanja stečajnim postupcima, što je rezultiralo time da ne postoji jedinstven sistem praćenja, odnosno upravljanja postupcima stečaja u Srbiji, bez obzira na to u čijem vlasništvu se pravno lice nalazi, navodi se u obrazloženju.

Takođe, navedeno je, to je dovelo i do neujednačene prakse u postupanjima, a neretko dolazi i do zabune kod poverilaca u pogledu toga kome i na koji način mogu da se obrate u stečajnim postupcima.

Kada je reč o radu Agencije za privatizaciju, sistem rada se u značajnoj meri razlikuje od načina rada ALSU i praćenja stanja u oblasti sprovođenja stečajnih postupaka.

Agencija za privatizaciju nema razvijenu bazu podataka kao ALSU, ne vodi kumulativno podatke o određenim aspektima stečajnog postupka nad pravnim licima sa većinskim javnim ili društvenim kapitalom, dok se postojeći podaci ne ažuriraju blagovremeno, zbog čega se vrlo često ne može sagledati realna slika o tome da li je i u kojoj fazi postupak stečaja nad određenim subjektom.

Kada je reč o izveštajima i informacijama koji su od značaja za poverioce i zainteresovane, oni nisu transparentni, jer ih nema na sajtu Agencije za privatizaciju, te poverioci često moraju da se obraćaju sudu kako bi došli do traženih podataka.

Novina u Predlogu zakona je i to što je predviđeno da Agencija za licenciranje stečajnih upravnika ima područnu unutrašnju jedinicu u sedištu organa autonomne pokrajine i može obrazovati područne unutrašnje jedinice i u drugim mestima van svog sedišta, u skladu sa statutom i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

Razlog za izmenu sastoji se u činjenici da Agencija za privatizaciju ima područnu unutrašnju jedinicu u Novom Sadu koja obavlja poslove stečajnog upravnika u postupcima sprovođenja stečaja nad pravnim licem koje je sa većinskim javnim ili društvenim kapitalom, a čije je sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

U Agenciji za privatizaciju vodi se 658 stečajeva (612 stečajnih postupaka i 46 prethodnih stečajnih postupaka), dok je Akcionim planom za okončanje postupaka privatizacije 188 subjekata kroz pokretanje stečaja, koji je Vlada Republike Srbije usvojila 31. januara 2015. godine, predviđeno da će na osnovu broja preostalih preduzeća u toku ove godine biti otvoreno još 188 stečajeva za preduzeća iz portfelja Agencije za privatizaciju.

Za subjekte privatizacije koji imaju do pet zaposlenih, a kojih ima 136, rok za pokretanje stečajnog postupka je 30 dana od dana prijema Zaključka Vlade kojim je usvojen Akcioni plan od strane Agencije za privatizaciju.

Za preostale subjekte koji imaju više od pet zaposlenih, a kojih je 52, rok za pokretanje stečajnog postupka stupa nakon isteka obaveznog roka za pokretanje postupka za rešavanje viška zaposlenih.

Kako bi se u što kraćem roku obezbedilo jedinstveno upravljanje stečajnim postupcima i ostvarila veći efikasnost i transparentnost, neophodno je da se sprovede predložena reforma kako bi ALSU mogla da nastavi rad nad postojećim postupcima i postupcima iz napred navedenog akcionog plana.

Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika nalazi se na dnevnom redu Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini, koja je započeta 20. oktobra 2015. godine.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 20.10.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija