Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Na osnovu dokaza o neizmirenom dugu korisnika usluge, davalac usluge podnosi izvršitelju, na čijem području dužnik ima prebivalište, boravište ili sedište, predlog za naplatu dugovanja. Izvršitelj ima ovlašćenje da od nadležnog MUP-a, odeljenja za registraciju vozila, zatraži podatak da li izvršni dužnik poseduje vozilo i ukoliko dobije podatak da je izvršni dužnik vlasnik vozila izvršenje se može sprovesti njegovom prodajom


Dug beogradskih vozača prema "Parking servisu" iznosi 400 miliona dinara, a izvršitelji su u proteklih godinu dana naplatili tek četvrtinu dugovanja. Rekorder je vlasnik dva vozila, sa neplaćenih više od 500 dnevnih karata i dugom od 1,25 miliona dinara.

Ranije polemike i dileme ima li "Parking servis" pravo da kažnjava i naplaćuje kazne otklonjene su Zakonom o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014 - dalje: Zakon). Njime je regulisan postupak putem koga se naplaćuje dugovanje za komunalne i slične usluge. Na osnovu dokaza o neizmirenom dugu korisnika usluge, davalac usluge podnosi izvršitelju, na čijem području dužnik ima prebivalište, boravište ili sedište, predlog za naplatu dugovanja. Predmet se izvršiteljima dodeljuje, a on svojim zaključkom nalaže prinudnu naplatu, koja se zatim sprovodi po proceduri koja je propisana navedenim Zakonom.

Na pitanje krši li se Zakon u situaciji kada MUP na osnovu registarskih tablica "otkriva" lične podatke prekršioca, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti odgovara negativno, navodeći da je takva mogućnost izvršiteljima data na osnovu Zakona o izvršenju i obezbeđenju i Zakona o komunalnim delatnostima("Sl. glasnik RS", br. 88/2011).

Dakle, "Parking servis" ne naplaćuje kazne za parkiranje, već izdaje naloge za plaćanje dnevnih parking karata, u iznosu od 1870 dinara, za one koji ne plate parkiranje ili prekorače dozvoljeno vreme u zoni. Ukoliko se plati u roku od osam dana, cena dnevne parking karte se umanjuje za 50 odsto i košta 935 dinara.

Član izvršnog odbora Komore izvršitelja Srbije, Nemanja Protić, navodi da naplata kazni za parkiranje, u skladu sa Zakonom, spada u vrstu komunalnih potraživanja za čiju su naplatu nadležni isključivo izvršitelji.

Protić dalje objašnjava da takva vrsta postupka ne ide preko suda nego se izvršni poverilac (preduzeće koje obavlja takvu delatnost) direktno obraća izvršitelju sa predlogom za izvršenje. Kada izvršitelj dobije predlog za izvršenje donosi zaključak o izvršenju i određuje sredstvo izvršenja. To je u najvećem broju slučajeva zaplena dužnikove zarade, penzije ili popis, procena i prodaja pokretnih stvari izvršnog dužnika. Izvršitelj shodno zakonskim odredbama ima ovlašćenje da od nadležnog MUP-a, odeljenja za registraciju vozila, zatraži podatak da li izvršni dužnik poseduje vozilo i ukoliko dobije podatak da je izvršni dužnik vlasnik vozila izvršenje se može sprovesti prodajom dužnikovog vozila.

Oduzimanje i prodaja dužnikovog vozila je jedno od Zakonom predviđenih sredstava izvršenja, navodi Protić, a podatke o dužnikovom vozilu izvršitelj može dobiti od MUP-a zvaničnim putem. Izvršitelj, ukoliko vozilo ne pronađe, može da raspiše potragu za vozilom, što znači kada MUP to vozilo pronađe u saobraćaju dužan je da ga isključi iz saobraćaja i da obavesti izvršitelja gde se to vozilo nalazi.

Iz podatka o ukupnoj naplati vidi se da "Parking servis" uspeva da naplati tek četvrtinu potraživanja. Ovo preduzeće je i pre usvajanja Pravilnika o sadržini i načinu podnošenja zahteva izvršnog poverioca Komori izvršitelja za određivanje nadležnog izvršitelja, sadržini odgovora Komore izvršitelja i načinu dostavljanja odgovora Komore izvršitelja izvršnom poveriocu ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015) ravnomerno raspodeljivalo svoje predmete svim izvršiteljima koji su registrovani da posluju na teritoriji grada Beograda.

U više slučajeva je Narodna banka Srbije, tačnije njeno odeljenje za prinudnu naplatu, na zahtev izvršitelja, davalo nalog poslovnim bankama da se sa računa "skine" iznos dugovanja za parkiranje. Iz NBS- a navode da se to čini samo u odnosu na račune pravnih lica i preduzetnika i da je ta procedura u skladu sa Zakonom.

Izvor: Vebsajt Politika, Ozren Milanović, 20.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija