Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

(NE)ZAKONITOST NAPLATE PREMIJE OSIGURANJA STAMBENOG KREDITA KOD NKOSK OD STRANE BANAKA: Doneta pravosnažna presuda po kojoj će banka morati klijentu, uz kamatu, da vrati novac


Prva pravosnažna presuda po kojoj će banka morati klijentu uz kamatu da vrati novac koji je dao za osiguranje kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, preti da pokrene lavinu tužbi. Čak 90.000 korisnika stambenih kredita indeksiranih u evrima i francima moglo bi da potražuje 66 miliona evra, koliko je ukupno izdvojeno za to osiguranje. U proseku, od nekoliko stotina do nekoliko hiljada evra po zajmu.

Da li sudovi mogu da pomire ili još više da zamrse odnose nezadovoljnih klijenata i banaka. Nedavne presude u korist građana ohrabruju, ali i zbunjuju Sašu Devića koji se s bankom tuži i za trošak obrade kredita i za naplatu osiguranja kod Nacionalne korporacije.

"Sada u januaru 2019. zaključen je predmet i donesena je presuda gde su usvojili troškove obrade kredita, a odbijena je Nacionalna korporacija što je protivzakonito jer su obe kategorije svrstane u efektivnu kamatnu stopu, a obe su naplaćene pre puštanja kredita u stečaj", kaže Saša Dević, klijent banke u sporu.

Advokati tvrde da državni sistem osiguranja stambenih kredita bankama garantuje sigurnost i cenu kredita, a ne građanima. Kao kad bi malinarima država garantovala cenu, umesto što je određuje tržište.

"Takođe Apelacioni sud je stanovišta da je to ništavno. Takođe, da li je moguće da država subvencioniše, odnosno garantuje za izvršenje pravnog posla za koji postoji jedinstven stav sudske prakse da nije u saglasnosti sa privrednim propisima ove zemlje", kaže Vojin Biljić, advokat.

Udruženje banaka je još pre godinu i po dana saopštilo da su banke u ugovorima o stambenim kreditima osiguranim kod NKOSK-a jasno naznačile, kako u predugovornoj fazi tako i u fazi zaključenja ugovora o kreditu, da klijent preuzima trošak premije osiguranja.

"Klijenti koji su se opredelili za ovaj model kredita, otplaćivali su stambeni kredit po kamati koja je znatno povoljnija od kamate na kredite koji nisu osigurani kod NKOSK-a", navodi Udruženje banaka.

"Smatramo to nezakonitom naplatom od strane banaka, zato što je Zakonom o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) definisano da banka kao jedini trošak kredita može da naplaćuje kamatu. Ovde imamo i trošak Nacionalne korporacije koji je banka naplatila odvojeno od kamate, dakle prekršen je Zakon o obligacionim odnosima i Zakona o osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014) zato što je banka osiguravajući sebe, zapravo osigurala svoj plasman novcem klijenta", kaže Dejan Gavrilović iz Udruženja klijenata Efektiva.

"Narodna banka Srbije smatra da je u interesu ugovornih strana da sporne odnose rešavaju mirnim putem, jer se na taj način izbegavaju sudski troškovi koji nastaju u slučaju podizanja tužbe i pokretanja sudskog postupka, a korisnici finansijskih usluga mnogo brže dolaze do prihvatljivog rešenja. Ipak, svaki korisnik ima pravo da odluči na koji način će da štiti svoja prava i interese", navodi se u saopštenju NBS.

A tu se nađe i po neka agencija. S prvim presudama u korist klijenata otvoren je svojevrstan lov na banke, pa nemojte da se začudite ako vas, kao kreditnog dužnika, ovih dana pozovu nudeći vam posredovanje u pokretanju spora protiv banke.

Izvor: Vebsajt RTS, Dragan Stojev, 14.03.2019.
Naslov: Redakcija