Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: Javni tužilac može odložiti krivično gonjenje za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina


Za krivično delo proganjanja zaprećena je novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine. Ukoliko osumnjičeni ranije nije bio osuđivan, i prema istom ranije nije sprovođen postupak odloženog krivičnog gonjenja, ispunjeni su apsolutno svi uslovi za primenu instituta odloženog krivičnog gonjenja propisan članom 283 Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i 35/2019).

Advokat Nebojša Perović je objasnio da u okviru našeg krivičnog zakonodavstva, kada se goni lice koje je izvršilo krivično delo, a koje nije ranije osuđivano, za krivična dela gde je zaprećena kazna do pet godina zatvora, može se primeniti institut odlaganja krivičnog gonjenja, takozvani oportunitet.

- Lice dobije nalog od tužilaštva da određeni novčani iznos plati u dobrotvorne svrhe ili izvrši naknadu oštećenom, s tim što visina iznosa se kreće od 40.000, pa može iznositi i par stotina hiljada dinara. Međutim, tužilaštvo mora da bude izuzetno obazrivo, jer se uvek mora voditi računa o posledicama zbog izvršenog krivičnog dela. Ukoliko je zbog krivičnog dela proganjanje nastupila takva posledica da je nesmetano odvijanje životnih funkcija kod oštećenog lica bitno smanjeno, do te mere da je isto zatražilo pomoć od nauropsihijatra, te da je potpuno došlo do poremećaja u životu oštećene, onda je mesto primeni oportuniteta nelogično. Društveni interes i interes zaštite prava pojedinca je onda zanemaren - objašnjava advokat Nebojša Perović ističući da ovo važi ukoliko je tačno da se život oštećenog lica u toj meri promenio i da je tu promenu prouzrokovao optuženi.

Izvor: Vebsajt Blic, Jovana Aleksić, 18.01.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija