Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SPECIJALISTIČKA OBUKA SUDIJA I TUŽILACA OSNOVNIH I VIŠIH SUDOVA O PRIMENI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU U BEOGRADU, NOVOM SADU, NIŠU I KRAGUJEVCU


Pravosudna akademija u skladu sa godišnjim planom nastavlja program obuke sudija i tužilaca za implementaciju Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014 - dalje: ZKP).

Nakon održana 4 ciklusa, za sudije i tužioce osnovnih i viših sudova planirano je da se obuke 5 ciklusa održe po sledećem rasporedu:

 3. jun u Beogradu (sala Pravosudne akademije) - Specijalistički trening 5 za sudije u tužioce sa područja beogradske apelacije;

 10. jun u Beogradu (sala Pravosudne akademije) - Okrugli sto 5 za sudije u tužioce sa područja beogradske apelacije;

 10. jun u Nišu (sala Pravosudne akademije) - Specijalistički trening 5 za sudije i tužioce sa područja niške apelacije;

 17. jun u Nišu (sala Pravosudne akademije) - Okrugli sto 5 za sudije i tužioce sa područja niške apelacije;

 17. jun u Kragujevcu (sala Apelacionog javnog tužilaštva) - Specijalistički trening 5 za sudije i tužioce sa područja kragujevačke apelacije;

 24. jun u Kragujevcu (sala Apelacionog javnog tužilaštva) - Okrugli sto 5 za sudije i tužioce sa područja kragujevačke apelacije;

 24. jun u Novom Sadu (Apelacioni sud) - Specijalistički trening 5 za sudije i tužioce sa područja novosadske apelacije:

 01. jul u Novom Sadu (Apelacioni sud) - Okrugli sto 5 za sudije u tužioce sa područja novosadske apelacije:

 Teme koje će biti obrađene u ovom ciklusu su:

 (na specijalističkim treninzima)

 • Domašaj primene čl. 16 i 84 ZKP
 • Pravni osnov ulaska policije u stan
 • Pretres elektronskih uređaja
 • Izuzimanje bioloških tragova
 • Pravnu zaštitu komunikacije
 • Upotreba dokaza pribavljenih u drugom krivičnom postupku
 • Prepoznavanje
 • Ispitivanje svedoka
 • Sudska medicina
 • Verodostojnost svedočenja
 • Pouzdanost pamćenja

 (na okruglim stolovima)

 • Stepen dokaza za presudu
 • Žalba (sa osvrtom na vanredne pravne lekove)
Izvor: Vebsajt Pravosudna akademija, 19.05.2016.
Naslov: Redakcija