Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O KLIMATSKIM PROMENAMA: Domaća privreda moraće da se prilagodi novoj vrsti ograničenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, kako bi mogla da bude konkurentna na međunarodnom tržištu


Nacrt zakona o klimatskim promenama stvoriće uslove za čistije industrije, ekološku privredu koja troši manje energije, zdraviju životnu sredinu, bolje zdravlje i duži životni vek naših građana, izjavio je u Novom Sadu ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.

Trivan je, otvarajući prvu javnu raspravu o nacrtu tog zakona poručio da će domaća privreda morati da se prilagodi novoj vrsti ograničenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, koje će doneti novi zakon o klimatskim promenama, kako bi mogla da bude konkurentna na međunarodnom tržištu.

On je dodao da su klimatske promene proces koji obeležava našu civilizaciju i dobrim delom nas same kao uzročnike tih promena.

Navodeći procene da će Srbija u narednom periodu biti posebno izložena negativnom uticaju klimatskih promena, pogotovo sušama i poplavama, ministar je naglasio da je zakon o klimatskim promenama krovni zakon, strateški važan, ne samo sa stanovišta životne sredine, nego čitavog društva.

To je, kako je istakao, jedan od najvažnijih sistemskih zakona koji će Srbija usvojiti, jer podrazumeva skup mera i standarda EU koje se moraju primeniti i dostići kako bi smanjili sopstvene emisije gasova sa efektom staklene bašte, i u tome će učestvovati građani, institucije, privreda, praktično svi segmenti društva.

Ukazavši na to da je životna sredina vrednost čitavog društva i budućih generacija, Trivan je pozvao domaću stručnu i naučnu javnost, predstavnike civilnog društva, da se uključe u javnu raspravu i u sve aktivnosti u zaštiti životne sredine.

On je poručio da zakon o klimatskim promenama treba da uspostavlja sistem za monitoring, izveštavanje i verifikaciju podataka i informacija od značaja za oblast klimatskih promena, kao ključni preduslov za održivo planiranje i smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove.

Donošenje tog zakona predstavlja ispunjenje obaveza prema međunarodnoj zajednici, tačnije Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime i Sporazuma iz Pariza, i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravnim tekovima EU.

Prvu javnu raspravu o Nacrtu zakona koju je organizovalo Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa Pokrajinski sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine Vojvodine, pratila je prezentacija nacrta tog zakona, nakon čega je vođena diskusija u kojoj su učesnici davali sugestije, predloge, i primedbe u cilju boljih rešenja određenih zakonskih odredbi.

Rasprava o Nacrtu zakona trajaće do 20. aprila 2018. godine. U procesu usvajanja i sprovođenja zakona o klimatskim promenama biće doneto i više podzakonskih akata, akcionih planova i strategija i čitav niz mera, a očekuje se da će se pred poslanicima naći polovinom godine. Usvajanje se očekuje do kraja 2018. godine.

Izvor: Vebsajt Vlade, 17.03.2018.
Naslov: Redakcija