Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNI TEKST IZMENA USTAVA RS: Pravosudna tela i strukovne organizacije traže povlačenje radnog teksta, Ministarstvo pravde navodi da su sugestije dobrodošle


Vlada i Ministarstvo pravde su pod sve većim pritiskom pravosudnih tela i strukovnih organizacija zbog predloženog Radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe. Brojnim kritikama na predložena rešenja pridružio se i Visoki savet sudstva koji traži da se predlozi povuku iz javne rasprave i proces vrati na početak.

Da li će sudovi i sudije biti nezavisni, a građani imati zagarantovano pravo na nepristrasan sud ukoliko prođu predložene izmene Ustava? Neće - smatra Visoki savet sudstva i posle niza kritika i sugestija traži povlačenje radnog teksta. Jedna od zamerki je amandman kojim se menja broj članova VSS-a - sa sadašnjih 11 na deset, pet iz redovа sudijа i pet istаknutih prаvnikа koje birа Narodna skupštinа. Upozoravaju i da, kada se na to doda "zlatni glas" predsednika VSS-a, odluke mogu biti donete bez ijednog glаsа člаnovа iz reda sudijа.

"Stoga predlažemo da se u izradu novog inicijalnog predloga uključe predstavnici nauke (posebno iz oblasti ustavnog prava), da se novi radni tekst razmotri od strane Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa i tek potom organizuje javna rasprava, za koju treba predvideti više vremena, nego sada", kažu iz Visokog saveta sudstva.

I Vrhovni kasacioni sud je mišljenja da bi usvajanje predloženih amandmana dovelo u pitanje vladavinu prava, ustavno načelo podele vlasti i omogućilo veći uticaj zakonodavne i izvršne na sudsku vlast.

Na kritike o pokušaju politizacije pravosuđa predlagač kratko odgovara da je u toku javna rasprava.

"Ukazujemo da je svaka kritika zainteresovane javnosti vrlo dobrodošla, ali Ministarstvo poziva da se pored kritika daju konkretne sugestije i predlozi kako bi trebalo da izgledaju budući amandmani. Ministarstvo još jednom ukazuje da se bez pozitivnog stava Venecijanske komisije neće ići u dalju proceduru usvajanja", kažu iz Ministarstva pravde.

"Ne znam na koji način je kritika dobrodošla kada vidimo da oni nije davala nikakav rezultat ni u prethodnom takozvanom konsultativnom procesu. Kad ministarka pravde kaže da nije čula nikakav kontraargument za takva rešenja ja moram da je podsetim da je trebalo da pročita 50 strana materijala koje je Društvo sudija dostavilo avgusta prošle godine, jer smo se bavili upravo tim rešenjima i ukazivali da su ona jako poražavajuća za nezavisnost pravosuđa", kaže Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije.

Predsednica Vlade najavljuje učešće na okruglom stolu u Beogradu, ne bi li, kaže, dala temi na značaju i čula sugestije struke.

"I sigurna sam da će oni doći sa nekim dobrim predlozima i sigurna sam takođe da neće, na kraju krajeva, to proći ni Venecijansku komisiju, tako da za rezultat imamo veću kontrolu", kaže Ana Brnabić.

Amandmane je nemoguće popraviti, jednoglasna je stručna javnost koja se pita zašto Ministarstvo pravde ignoriše Nacionalnu strategiju reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013) i Akcioni plan za poglavlje 23. A bez napretka na tom polju ni Srbija ne može dalje na svom evropskom putu.

Izvor: Vebsajt N1, Jelena D. Petrović, 14.02.2018.
Naslov: Redakcija