Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNI TEKST IZMENA USTAVA RS: Mišljenje Državnog veća tužilaca na radni tekst - Amandmanima se smanjuje dostignuti nivo samostalnosti javnog tužilaštva, te se predlaže povlačenje teksta iz javne rasprave


Državno veće tužilaca, na sednici održanoj 19.02.2018. godine razmatralo je Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe. Državno veće tužilaca smatra da se predloženim amandmanima smanjuje dostignuti nivo samostalnosti javnog tužilaštva, pa predlaže da se postojeći radni tekst amandmana povuče iz javne rasprave. Mišljenja smo da je neophodno formiranje radne grupe u čijem će sastavu biti i relevantni predstavnici struke, koja će sačiniti novi radni tekst izmena Ustava, uzimajući u obzir sve do sada iznete primedbe, a koji će kasnije biti osnov za kvalitetnu, suštinsku i sveobuhvatnu javnu raspravu, navodi se u saopštenju DVT-a.

Predloženo rešenje, po kom bi predstavnici javnog tužilaštva bili u manjini u sastavu Visokog saveta tužilaca, dovelo bi do toga da o svim bitnim pitanjima iz nadležnosti ovog tela, kojima se jemči samostalnost javnog tužilaštva (izbor, napredovanje, razrešenje, disciplinska odgovornost, materijalni položaj), odlučuju članovi koje bira Narodna skupština. Navedeno je u suprotnosti sa Akcionim planom za poglavlje 23 koji predviđa sastav tužilačkog saveta sa najmanje 50% članova iz reda javnih tužilaca.

Takođe, sporno je rešenje prema kom disciplinski postupak i postupak razrešenja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca može pokrenuti ministar nadležan za pravosuđe, što otvara prostor izvršnoj vlasti za odlučivanje o poverenju ili nepoverenju u odnosu na pojedinačne tužioce.

 Zabrinjavajuća su i sledeća rešenja:

  • mogućnost trajnog premeštanja zamenika javnog tužioca u drugo javno tužilaštvo, bez njegove saglasnosti;
  • ukidanje krivičnopravnog i krivičnoprocesnog imuniteta javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca;
  • ukidanje samostalnosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

Posebno zabrinjava odredba kojom se na nejasan i nedorečen način, kao novi uslov za izbor zamenika javnog tužioca u najnižim tužilaštvima, uvodi prethodno okončana posebna obuka u instituciji za obuku u pravosuđu. Ovaj predlog otvara mogućnost da se faktička nadležnost za prvi izbor zamenika javnih tužilaca, u tužilaštvima najnižeg nivoa, izmesti iz Visokog saveta tužilaca, kao samostalnog organa, na instituciju koja nema garancije nezavisnosti ni samostalnosti.

Veće smatra da radni tekst sadrži i izvesna pozitivna rešenja kao što je nadležnost Visokog saveta tužilaca za izbor i razrešenje zamenika javnih tužilaca i javnih tužilaca, kao i ukidanje prvog izbora zamenika javnih tužilaca na trogodišnji mandat. Međutim, opisana pozitivna rešenja smatraju nedovoljnim u smislu ostvarenja efekta unapređenja vladavine prava u Republici Srbiji i sprovođenja Akcionog plana za poglavlje 23, u delu koji se tiče nezavisnosti pravosuđa od političkog uticaja.

Zbog izuzetnog značaja ove teme za budućnost javnog tužilaštva i vladavinu prava u Republici Srbiji, Državno veće tužilaca je sačinilo detaljnu analizu sa komentarima i primedbama na predloženi radni tekst amandmana, a svoje predloge izmena Ustava, Veće će izneti naknadno.

U nastavku možete preuzeti:

Mišljenje DVT na radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije

Izvor: Vebsajt Državnog veća tužilaca, 19.02.2018.
Naslov: Redakcija