Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

CARINSKA TARIFA ZA 2022. GODINU I NOVINE U PRIMENI CARINSKIH I DEVIZNIH PROPISA: Paragraf organizuje vebinar 8. decembra 2021. godine


Kompanija Paragraf organizovaće vebinar na temu “Carinska tarifa za 2022. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa”, 8. decembra 2021. godine.

Vebinar se sastoji iz dve celine:

Prvi deo predavanja se odnosi na primenu Carinske tarife za 2022. godinu, aktuelnosti u vezi sa primenom Prelaznih pravila o poreklu robe zasnovanih na odredbama revidirane PEM Konvencije u sporazumima o slobodnoj trgovini, kao i nastanku, obračunu i naplati carinskog duga.

Drugi deo predavanja se odnosi na devizno poslovanje.

Vebinar je namenjen privrednim subjektima koji se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem kao i privrednim društvima koja pružaju usluge špedicije i transporta.

Učesnici će imati mogućnost da, pre početka primene novih propisa, budu upoznati sa novom nomenklaturom Carinske tarife za 2022. godinu, kao i sa primenom ostalih carinskih dažbina (sezonske carine i posebne dažbine) i sa carinskim olakšicama/oslobođenjima na uvoz određene robe u 2022. godini.

Učesnici će biti upoznati i sa novinama u vezi sa primenom Prelaznih pravila o poreklu robe zasnovanih na odredbama revidirane PEM Konvencije u sporazumima o slobodnoj trgovini, kao i nastanku, obračunu i naplata carinskog duga.

Kada je reč o deviznom poslovanju, učesnici će imati mogućnost da se upoznaju s uslovima i načinom obavljanja platnog prometa sa inostranstvom u slučajevima kada je u realizaciju osnovnog posla uključeno više subjekata, kao što su poslovi aktivnog oplemenjivanja, poslovi izvoza robe koji se vrše na osnovu propisanog odobrenja, odnosno dozvole, poslovi posredovanja i slično. Pored toga, biće izvršen osvrt na institut stranog uloga kroz hronološki prikaz njegovog normativnog uređenja, vezu sa propisima o deviznom poslovanju i uz osvrt na dileme koje su pojavile u skorašnjoj privrednoj i bankarskoj praksi.

Teme vebinara:

AKTUELNOSTI U VEZI SA IZMENAMA NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE U 2022. GODINI I IZMENE OSTALIH PROPISA KOJIMA SE ODREĐUJE NIVO CARINA I OSTALIH CARINSKIH DAŽBINA U 2022. GODINI

PRIMENA PRELAZNIH PRAVILA O POREKLU ROBE ZASNOVANIH NA ODREDBAMA REVIDIRANE PEM KONVENCIJE U SPORAZUMIMA O SLOBODNOJ TRGOVINI

 • Implementacija prelaznih pravila u SSP, CEFTA, EFTA i u sporazumu sa Turskom
 • Pregled najvažnijih novina koje donose prelazna pravila o poreklu robe
 • Izazovi koje donosi paralelna primena važećih odredaba PEM konvencije i prelaznih pravila o poreklu robe

NASTANAK, OBRAČUN I NAPLATA CARINSKOG DUGA

 • Carinski dug koji nastaje stavljanjem robe u slobodan promet i privremeni uvoz
 • Carinski dug nastao zbog neispunjavanja obaveza
 • Mesto nastanka carinskog duga
 • Određivanje iznosa uvoznih dažbina
 • Opšta pravila za obračun iznosa uvoznih dažbina
 • Obaveštavanje dužnika o carinskom dugu
 • Gašenje carinskog duga

DEVIZNO POSLOVANJE

 • Platni promet sa inostranstvom u poslu sa više učesnika
 • Aktuelnosti u vezi sa ulogom stranog lica

Predavači:

 • Nadica Pantović - načelnik Odeljenja za carinsku politiku (Ministarstvo finansija - Sektor za carinski sistem i politiku)
 • Tatjana Stanić - viši savetnik u Odeljenju za carinsku politiku (Ministarstvo finansija - Sektor za carinski sistem i politiku)
 • Branka Đorđević - rukovodilac Grupe za platni sistem (Ministarstvo finansija - Sektor za finansijski sistem)
 • Dragan Simić - specijalni savetnik za carinska pitanja.

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Carinska tarifa za 2022. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa

Izvor: Redakcija, 18.11.2021.