Zastava Bosne i Hercegovine
Besplatno za pretplatnike

Carinska tarifa za 2022. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa

 • Aktuelnosti u vezi sa izmenama nomenklature Carinske tarife u 2022. godini i izmene ostalih propisa kojima se određuje nivo carina i ostalih cainskih dažbina u 2022. godini
 • Primena Prelaznih pravila o poreklu robe zasnovanih na odredbama revidirane PEM Konvencije u sporazumima o slobodnoj trgovini
 • Nastanak, obračun i naplata carinskog duga
 • Platni promet sa inostranstvom u poslu sa više učesnika
 • Aktuelnosti u vezi sa ulogom stranog lica

Od 1. januara 2022. godine u primeni će biti nova Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2022. godinu


Datum i vreme održavanja vebinara:

08.12.2021. u 9:50hPrijavite se

Opis vebinara:

Vebinar se sastoji iz dve celine:

Prvi deo predavanja se odnosi na primenu Carinske tarife za 2022. godinu, aktuelnosti u vezi sa primenom Prelaznih pravila o poreklu robe zasnovanih na odredbama revidirane PEM Konvencije u sporazumima o slobodnoj trgovini, kao i nastanku, obračunu i naplati carinskog duga.

Drugi deo predavanja se odnosi na devizno poslovanje.


Teme vebinara:

AKTUELNOSTI U VEZI SA IZMENAMA NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE U 2022. GODINI I IZMENE OSTALIH PROPISA KOJIMA SE ODREĐUJE NIVO CARINA I OSTALIH CARINSKIH DAŽBINA U 2022. GODINI

PRIMENA PRELAZNIH PRAVILA O POREKLU ROBE ZASNOVANIH NA ODREDBAMA REVIDIRANE PEM KONVENCIJE U SPORAZUMIMA O SLOBODNOJ TRGOVINI

 • Implementacija prelaznih pravila u SSP, CEFTA, EFTA i u sporazumu sa Turskom
 • Pregled najvažnijih novina koje donose prelazna pravila o poreklu robe
 • Izazovi koje donosi paralelna primena važećih odredaba PEM konvencije i prelaznih pravila o poreklu robe

NASTANAK, OBRAČUN I NAPLATA CARINSKOG DUGA

 • Carinski dug koji nastaje stavljanjem robe u slobodan promet i privremeni uvoz
 • Carinski dug nastao zbog neispunjavanja obaveza
 • Mesto nastanka carinskog duga
 • Određivanje iznosa uvoznih dažbina
 • Opšta pravila za obračun iznosa uvoznih dažbina
 • Obaveštavanje dužnika o carinskom dugu
 • Gašenje carinskog duga

DEVIZNO POSLOVANJE

 • Platni promet sa inostranstvom u poslu sa više učesnika
 • Aktuelnosti u vezi sa ulogom stranog lica

Predavači:

Nadica Pantović
načelnik Odeljenja za carinsku politiku (Ministarstvo finansija - Sektor za carinski sistem i politiku)

Tatjana Stanić
viši savetnik u Odeljenju za carinsku politiku (Ministarstvo finansija - Sektor za carinski sistem i politiku)

Branka Đorđević
rukovodilac Grupe za platni sistem (Ministarstvo finansija - Sektor za finansijski sistem)

Dragan Simić
specijalni savetnik za carinska pitanja


Zašto da pratite Paragrafov vebinar?

Učesnici će imati mogućnost da, pre početka primene novih propisa, budu upoznati sa novom nomenklaturom Carinske tarife za 2022. godinu, kao i sa primenom ostalih carinskih dažbina (sezonske carine i posebne dažbine) i sa carinskim olakšicama/oslobođenjima na uvoz određene robe u 2022. godini.

Učesnici će biti upoznati i sa novinama u vezi sa primenom Prelaznih pravila o poreklu robe zasnovanih na odredbama revidirane PEM Konvencije u sporazumima o slobodnoj trgovini, kao i nastanku, obračunu i naplata carinskog duga.

Kada je reč o deviznom poslovanju, učesnici će imati mogućnost da se upoznaju s uslovima i načinom obavljanja platnog prometa sa inostranstvom u slučajevima kada je u realizaciju osnovnog posla uključeno više subjekata, kao što su poslovi aktivnog oplemenjivanja, poslovi izvoza robe koji se vrše na osnovu propisanog odobrenja, odnosno dozvole, poslovi posredovanja i slično. Pored toga, biće izvršen osvrt na institut stranog uloga kroz hronološki prikaz njegovog normativnog uređenja, vezu sa propisima o deviznom poslovanju i uz osvrt na dileme koje su pojavile u skorašnjoj privrednoj i bankarskoj praksi.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen privrednim subjektima koji se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem kao i privrednim društvima koja pružaju usluge špedicije i transporta.


Kotizacija obuhvata:

 • Praćenje predavanja vebinara
 • Power point prezentacije predavača

Pogodnost za nove pretplatnike:

 • Ukoliko se pretplatite na jedno ili više izdanja kompanije Paragraf Lex stičete pravo na povlašćene iznose kotizacija za sve naredne vebinare
 • Za više informacija o pretplati, pozovite na brojeve telefona:
PRETPLATNIK


BESPLATNO


NEPRETPLATNIK


12.900 RSD


Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%


Zainteresovani ste?

Prijava za VEBINAR

NAPOMENA: Prijavom i uplatom jedne kotizacije dobijate pristup vebinaru na jednom uređaju

Podaci o učesniku

Pošaljite nam Vaše sugestije
Pogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE