Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

FORUM SUDIJA SRBIJE: FORUM ćE POKRENUTI INICIJATIVU ZA UJEDNAčAVANJE SUDSKE PRAKSE PO PITANJU NAčINA IZRAčUNAVANJA TROšKOVA POSTUPAKA


U cilju povećanja efikasnosti sudstva u dosadašnjem radu Forum sudija Srbije dao je predloge za unapređenje sudske dostave, a nakon sprovedene ankete.

Kako bi se uspostavili jasni, objektivni i predvidljivi kriterijumi za izbor, napredovanje i odgovornost sudija Forum se zalaže za doslednu primenu Pravilnika o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova ("Sl. glasnik RS", br. 81/2014, 142/2014, 41/2015 i 7/2016) koji se odnosi na vrednovanje rada sudija i iz tog razloga se zalaže za izmenu AVP programa kako bi se uskladili sa važećim Pravilnikom.

U narednom periodu Forum sudija Srbije pokrenuće inicijativu za ujednačavanje sudske prakse po pitanju načina izračunavanja troškova postupaka, saopštio je predsednik upravnog odbora Foruma sudija Srbije, sudija Nebojša Đuričić.

Izvor: Facebook Forum sudija Srbije, 15.04.2016.
Naslov: Redakcija