Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

FORUM SUDIJA SRBIJE: Neophodno povećati efikasnost sudske dostave, kroz komunikaciju između sudija i dostavljača i unifikaciju svih pravila o dostavi nezavisno o kom sudskom postupku je reč


Neuspešna sudska dostava, dostava tužbi poziva i presuda, direktno utiče na dužinu trajanja sudskog postupka. Zbog velikog broja predmeta sa kojim je zadužen svaki pojedinačni sudija, suđenja se zakazuju u razmacima od dva, tri pa, u nekim sudovima četiri meseca. Neuspešna dostava poziva za jednu od stranaka u postupku produžava tok sudskog postupka za period od dva do četiri meseca. Ne treba zanemariti i činjenicu da se na ovaj način stvaraju nepotrebni troškovi, kojima su stranke izložene za angažovanje advokata, za putne troškove i izgubljene zarade stranaka ili svedoka, navode u Forumu sudija Srbije.

U cilju predlaganja mera za povećanje efikasnosti sudske dostave Forum sudija Srbije sproveo je anketu u Osnovnom sudu u Novom Sadu, Višem sudu u Kragujevcu, Osnovnom sudu u Nišu i Drugom osnovnom sudu u Beogradu. Zaposleni u dostavnim službana imali su priliku da se izjasne o pitanjima koja se odnose na efikasnost sudske dostave.

Analiza sprovedene ankete pokazala je da postoji spremnost i volja zaposlenih da se sudska dostava unapredi. Od ukupnog broja anketiranih 92 % smatra da je unapređenje sudske dostave moguće. Kao mere za unapređenje sudske dostave Forum sudija predlaže edukaciju zaposlenih u dostavnim službama, unapređenje unutrašnjih procedura, izmene zakonskog okvira i poboljšanje materijalnog položaja.

U pogledu edukacija zaposleni u dostavnim službama su se pozitivno izjasnili, od ukupnog broja ispitanih njih 82 % smatra da bi organizovanje edukacija imalo pozitivan efekat na unapređenje rada i efikasnost sudske dostave. Treba imati u vidu da je samo 36 % procenata ispitanih imalo neki vid edukacije.

Neophodno je unaprediti unutrašnje procedure u sudu i poboljšati komunikaciju između sudija i zaposlenih u dostavnoj službi. Naime, od ukupnog broja ispitanih 52% ističe da su naredbe sudija neodgovarajuće, a takođe ističu da postoje greške u naredbama kao i da je potrebno da se sudije upoznaju sa konkretnim problemima na terenu.

Anketa je takođe pokazala da poteškoće prilikom dostave predstavljaju i različita pravila dostave propisana različitim procesnim zakonima što je kao razlog neefikasnosti navelo 56% ispitanika. Ne treba zanemariti ni potrebu za odgovarajućim sredstvima za rad, (adekvatne torbe) i adekvatan broj zaposlenih imajući u vidu teritoriju koju pokriva jedan dostavljač kao i broj dostava koje treba da izvrši. Sami dostavljači njih 70 % anketiranih smatra da nema dovoljno sredstava za dostavnu službu i da nema dovoljno zaposlenih.

Potrebno je dakle poboljšati komunikaciju između sudija i dostavljača, standardizovati naredbe za dostavu i učiniti ih jasnijim i razumljivijim za dostavljače. Rešenje problema dostave Forum sudija Srbije vidi u unifikaciji svih pravila o dostavi nezavisno o kom sudskom postupku je reč, pravila treba učiniti što jednostavnijim za primenu i bez prostora za različita tumačenja. Neophodno je razviti praktičan, jednostavan i efikasan sistem obuke dostavljača, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Facebook Forum sudija Srbije, 29.03.2016.
Naslov: Redakcija