Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Ministarstvo pravde navodi da izvršitelji neće prinudno naplaćivati porez


Predlog Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) kojim bi se javnim izvršiteljima poverila prinudna naplata poreza i naknada prilikom prometa nepokretnosti - neće se naći u izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje i 113/2017 - autentično tumačenje). Radna grupa radi na novim rešenjima, a u Ministarstvu pravde uveravaju da se neće ići u širenje njihove nadležnosti. U Ministarstvu finansija, s druge strane, kažu da će smernicu NALED-a razmotriti prilikom izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 i 95/2018).

NALED veruje da naplata poreskih prihoda na lokalnom nivou nije dovoljno dobra i da bi, umesto poreznika, javni izvršitelji bili daleko efikasniji. Kao što su se pokazali uspešni u naplati sudskih taksi. Njihova ideja je da im se najpre dodeli prinudna naplata neporeskih prihoda, a potom i poreza prilikom prometa nekretnina. U Ministarstvu pravde, koje upravo radi na Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, objašnjavaju da se, između ostalog dodatno razrađuje načelo srazmere. Razmatra se mogućnost ograničenja sredstava i predmeta izvršenja prodaje nepokretnih stvari kada su u pitanju komunalna potraživanja.

- Jedna od najvećih novina koje će se naći u okviru izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju jeste uspostavljanje elektronske platforme za prodaju pokretnih i nepokretnih stvari, što podrazumeva javno dostupnu, transparentnu prodaju ovih predmeta izvršenja - objašnjavaju u Ministarstvu pravde. Ne ide se u pravcu širenja nadležnosti javnih izvršitelja kada se radi o naplati poreskih obaveza.

Ipak, Ministarstvo finansija, nadležno za poresku politiku, ne odbacuje ideju NALED-a:

- Smernica NALED-a predstavlja inicijativu koja će biti razmotrena kod narednih izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji između ostalog, uređuje redovnu i prinudnu naplatu poreza.

- Ukoliko javni izvršitelji eventualnim zakonskim izmenama dobiju u nadležnost i sprovođenje izvršenja radi naplate lokalnih javnih prihoda, svoje kapacitete će brzo prilagoditi novim nadležnostima - ističu u Komori javnih izvršitelja. - Komora podržava inicijativu NALED-a, ukoliko država, odnosno lokalne samouprave to prepoznaju kao svoj interes. Dosadašnji rezultati rada javnih izvršitelja su nesumnjivo doveli do povećanja efikasnosti izvršnog postupka i stepena finansijske discipline građana i privrednih subjekata, što je posledično dovelo i do poboljšanja privrednog ambijenta.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. K. - S. B., 13.02.2019.
Naslov: Redakcija