Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA: Usklađivanje sa evropskom regulativom


Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima, koje je usvojila i parlamentu uputila Vlada Republike Srbije, usklađuje taj propis sa osam od deset direktiva EU u ovoj oblasti, a izmenjeni zakon će, kako se očekuje, u velikoj meri rešiti i problem piraterije, saopšteno je danas iz Privredne komore Srbije.

PKS se, na inicijativu svojih članica okupljenih u Udruženju za kreativnu industriju, zalagala za usaglašavanje prava intelektualne svojine sa praksom EU i nastaviće sa aktivnostima usmerenim na potpuno usklađivanje propisa u ovoj oblasti, navodi se u saopštenju.

Krajnji cilj regulisanja prava intelektualne svojine jeste stvaranje ambijenta u kojem autori štite svoja prava i imaju adekvatnu naknadu za svoje delo, zatim dalje unapređenje kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava, kao i balansa sa interesima korisnika autorskog dela.

Direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Vladimir Marić je rekao da je ovo najvažniji zakon u oblasti intelektualne svojine i pravni temelj za razvoj naših kreativnih industrija, koje godišnje stvaraju oko 7,1 odsto bruto domaćeg proizvoda u Srbiji i zapošljavaju više od 110.000 ljudi.

- Srbiji je što pre potreban moderan Zakon o autorskim i srodnim pravima usaglašen s evropskim standardima, pre svega zbog naših autora i nosilaca srodnih prava, kao i zbog zatvaranja Poglavlja 7 - istakao je Marić.

Prema njegovim rečima, predložene izmene Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 - odluka US), u prvom redu, pozitivno će uticati na zaštitu ekonomskih interesa autora, interpretatora, proizvođača fonograma i organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, kroz unapređenje kolektivnog ostvarivanja tih prava, produženje zaštite imovinskih prava interpretatora i proizvođača fonograma, uvođenje novih prava u korist glumaca.

Predlog zakona usklađen je i sa evropskom Direktivom o sprovođenju prava intelektualne svojine, koja uređuje pitanje sudske zaštite ovih prava.

- Interesi autora i nosilaca autorskog i srodnih prava biće daleko bolje zaštićeni pred našim sudovima nego do sada - istakao je Marić.

Predsednik Upravnog odbora Organizacije proizvođača fonograma Srbije Bane Stojanović očekuje da će izmene zakona u velikoj meri rešiti problem onlajn piraterije.

- Otvaranje pregovaračkog Poglavlja 7, koje se odnosi na intelektualnu svojinu, u junu 2017. godine, donelo je i obavezu da se usvoje izmene Zakona o autorskim i srodnim pravima, usklađene sa EU direktivama - izjavio je Stojanović, dodajući da je tada istaknuto da će kolektivne organizacije morati da imaju veću transparentnost svog rada i poslovanja, kao i odnosa prema svojim članovima i nosiocima prava.

Kako je objasnio, kolektivne organizacije u obavezi su da tarife prema korisnicima budu usaglašene sa EU direktivama.

Izvor: Vebsajt Blic, 14.02.2019.
Naslov: Redakcija