Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O PUTEVIMA: Cilj zakona je da se preciznije urede uslovi i način upravljanja, zaštite i održavanja javnih puteva - od državnih do lokalnih, posebni uslovi izgradnje i rekonstrukcije, izvori i način finansiranja radova na putnoj mreži, inspekcijski nadzor


Nacrt zakona o putevima omogućiće legalizaciju celokupne putne mreže u Srbiji, koja sada ima nešto manje od 10 odsto legalizovanih saobraćajnica, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović.

"Mnogi putevi nisu legalizovani do kraja jer u važećem Zakonu o javnim putevima ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 i 104/2013 - dalje: Zakon) nije postojala mogućnost da se to uradi. Sad to više neće biti moguće. Novi zakon omogućiće i da putna preduzeća budu ekonomski održiva, a putna privreda snažna", ukazala je ministarka u Privrednoj komori Srbije (PKS), na javnoj raspravi o Nacrtu zakona.

Po njenim rečima, cilj zakona je da se sva putna mreža ravnomerno održava, da postoje jasni kriterijumi na koji način i koliko se investira u održavanje, da se omogući izgradnja prateće saobraćajne infrastrukture, poput trotoara, što zbog dugih i komplikovanih procesa eksproprijacije po važećem Zakonu nije moguće.

Mihajlović je istakla da je vrednost svih poslova koji su sada u toku u domaćoj putnoj privredi, i oko izgradnje i oko održavanja saobraćajnica, oko 10 milijardi evra.

Predsednik PKS Marko Čadež precizirao je da bi novim zakonskim rešenjima trebalo da se otklone nedostaci i nepravilnosti u primeni propisa, da se preciznije urede uslovi i način upravljanja, zaštite i održavanja javnih puteva - od državnih do lokalnih, posebni uslovi izgradnje i rekonstrukcije, izvori i način finansiranja radova na putnoj mreži, inspekcijski nadzor.

On je naveo i da se Nacrtom zakona regulativa o putevima usaglašava sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) i Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US) i u domaće zakonodavstvo ugrađuju evropske direktive i odluke u ovoj oblasti.

Čadež je istakao da je putna infrastruktura važna za dolazak novih investitora.

"Od oko 50 fabrika, koliko je prošle godine otvoreno u Srbiji, više od 80 odsto je u neposrednoj blizini glavnih saobraćajnica, ili 20 do 30 kilometara od glavnih koridora", ukazao je on.

Čadež je naveo da je u Austriji analiza efekata izgradnje puteva od 2001. do 2011. godine pokazala da je, pored koristi za građevinsku industriju, najveća korist bila od izgradnje preduzeća, industrijskih zona, tržnih i logističkih centara duž puteva.

"Izgradnja puteva tokom 2000-tih godina, doprinela je više od 10 odsto rastu zaposlenosti u austrijskim regionima kroz koje su prolazile nove saobraćajnice. U tim krajevima, na udaljenosti od samo osam kilometara od novoizgrađenih autoputeva, otvoreno je 22.000 do 24.000 novih radnih mesta", rekao je on i dodao da je zahvaljujući tim putnim infrastrukturnim projektima nastalo oko četiri odsto svih novih radnih mesta u Austriji.

U javnoj raspravi u PKS učestvovali su privrednici, predstavnici republičkih i pokrajinskih institucija, lokalne samouprave, stručnjaci.

Izvor: Vebsajt N1, 15.09.2017.
Naslov: Redakcija