Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: PORESKA UPRAVA POKREćE SVEOBUHVATNU KONTROLU I KAžNJAVANJE STANODAVACA KOJI NE PLAćAJU OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI. GRAđANI KOJI POSEDUJU NEPOKRETNU IMOVINU, A KOJU IZDAJU, DUžNI SU DA ODMAH POSLE SKLAPANJA UGOVORA O ZAKUPU, PORESKOJ UPRAVI PRIJAVE DA SU POčELI DA OSTVARUJU PRIHODE OD IZDAVANJA NEPOKRETNOSTI. PORESKA PRIJAVA PP OPO PODNOSI SE NADLEžNOM PORESKOM ORGANU PREMA MESTU PREBIVALIšTA U ROKU OD 30 DANA OD DANA ZAKLJUčENJA UGOVORA O ZAKUPU ODNOSNO PODZAKUPU. UZ PRIJAVU SE PRILAžE I UGOVOR O ZAKUPU


Podstanari koji plaćaju mesečnu kiriju 200 evra, ukoliko nemaju ugovor o zakupu, mogu da računaju da će im gazde po tom osnovu od jeseni najverovatnije podići cenu zakupa na oko 240 evra, budući da poreznici od tada najavljuju strogu kontrolu vlasnika stanova koji zarađuju na izdavanju nekretnina.

Ukoliko stanodavci budu uredno sklapali ugovore o zakupu nekretnina, i na to plaćali pripadajući porez od 20 odsto, taj trošak će najverovatnije ukalkulisati svojim stanarima, smatraju u agencijama za promet nekretnina.

Najavu koja se pojavila u medijima, a prema kojoj poreznici od jeseni počinju strogu kontrolu stanodavaca kako bi stanodavci počeli da sklapaju ugovore o izdavanju nekretnina i na to plaćali porez, vlasnici agencija željno očekuju, ističući da su tako sigurniji i zaštićeniji i stanar i gazda. Sa druge strane, oni ne spore da će takva regulativa podići cene zakupa.

Navode da je praksa do sada bila takva da su porez na izdavanje nekretnina mahom plaćale gazde koje su prostor izdavale firmama, jer kad pravno lice iznajmljuje prostor, mora da bude registrovano na adresi na kojoj i obavlja delatnost.

"Trudićemo se da ne dižemo kirije, plašim se da će pojedini ljudi koji su do sada izdavali stanove, prosto više neće izdavati stanove, zbog tog velikog poreza od 20 odsto, a pri tom država ne nudi ništa, niti pravnu zaštitu stanodavcima niti bilo šta drugo. Plašimo se da ćemo izdavati malo lošije stanove nego što smo do sada izdavali", kaže Marko Pavlović iz Udruženja stanodavaca Srbije.

Ko će na kraju platiti poreski "ceh" - opravdano je pitanje, kažu iz Udruženja podstanara "Velegrad" i poručuju: Ukoliko se tržište nekretnina ne uredi bolje, 20 odsto poreza za stanodavce prevaliće se preko leđa podstanara.

"Mnogi podstanari se žale da su im se gazde javljale telefonom povodom ovih novih najavljenih mera i kontrola povodom neplaćanja poreza, pretile da će povećati iznose zakupnina. Za neplaćanje poreza stanodavci mogu da odgovaraju prekršajno ili krivično, ukoliko ta visina utajenog poreza prelazi iznos od 150.000 dinara gde su zaprećene kazne zatvora ili novčane kazne", navodi Ljiljana Spasojević iz Udruženja podstanara "Velegrad".

Prema procenama, oko 260.000 stanova izdaje se u Srbiji, a od toga je oko 74.000 samo u Beogradu. Tek za jedan odsto izdatih stanova postoji i ugovor o zakupu.

U Poreskoj upravi navode da preduzimaju aktivnosti kako bi poreski obveznici koji žele da poštuju Zakon o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.), to mogli jednostavno i lako da urade, ali preduzimaju i aktivnosti kako bi obezbedili izvršenja koja su usmerena na one koji uporno ne poštuju propise.

Poreznici su pozvali građane koji zarađuju na osnovu izdavanja nekretnina da podnesu odgovarajuću poresku prijavu i plate pripadajući porez.

"Građani koji poseduju nepokretnu imovinu, a koju izdaju, dužni su da odmah posle sklapanja ugovora o zakupu, Poreskoj upravi prijave da su počeli da ostvaruju prihode od izdavanja nepokretnosti. Poreska prijava PP OPO podnosi se nadležnom poreskom organu prema mestu prebivališta u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o zakupu odnosno podzakupu. Uz prijavu se prilaže i ugovor o zakupu", objavila je Poreska uprava.

Kako bi motivisali stanodavce da plate porez na izdavanje, poreznici su izradili flajere, a pozivali su i građane da putem Poreskog alarma prijavljuju one na koje sumnjaju da imaju stanare, a na to ne plaćaju porez.

Izvor: Vebsajt RTS i N1, 15.07.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija