Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: Inicirana izmena odredbe koja se odnosi na mogućnost ulaska vlasnika u stan najmanje dva puta godišnje i odredbe koja propisuje način obračuna mesečne zakupnine zakupaca na neodređeno vreme stana u svojini građana, zadužbina i fondacija


Zaštitnik građana Zoran Pašalić razgovarao je sa članovima Udruženja korisnika stanova u privatnom vlasništvu Srbije o problemima sa kojima se suočavaju u ostvarivanju njihovih prava i predstavio Inicijativu za izmenu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016).

Ta inicijativa je u februaru upućena Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Situacija sa kojom se suočavate zahteva hitnost u rešavanju, rekao je Pašalić, koji smatra da bi na zahteve Udruženja trebalo najefikasnije odgovoriti. Kako je saopšteno, on je objasnio da Inicijativa za izmenu odredbe Zakona koja propisuje nov način obračuna mesečne zakupnine zakupaca na neodređeno vreme stana u svojini građana, zadužbina i fondacija.

Utvrđena visina zakupnine, kako je naveo, ne bi trebalo da ugrozi egzistenciju zakupaca, niti dovede do njihovog iseljenje iz stana zbog raskida ugovora od strane vlasnika, ukoliko nisu u mogućnosti da plate zakupninu.

Takođe, inicirao je i izmenu odredbe koja se odnosi na mogućnost ulaska vlasnika u stan najmanje dva puta godišnje. Pašalić ističe da ovu odredbu treba uskladiti sa domaćim i međunarodnim propisima, bez nepotrebnog narušavanja mirnog uživanja prava korišćenja i privatnosti zakupaca stana.

Članovi Udruženja su ukazali na više problema sa kojima se svakodnevno suočavaju, posebno navodeći pojedina zakonska rešenja koja, ne samo da dodatno otežavaju njihov status, već i dovode u pitanje trajno rešavanje njihovog stambenog pitanja.

Izvor: Vebsajt Danas, 13.03.2019.
Naslov: Redakcija