Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NASLEĐIVANJU: SPOROST PRAVNOG SISTEMA JE RAZLOG šTO NASLEDNICI TEK POSLE VIšE GODINA NAKON SMRTI OSTAVIOCA SAZNAJU ZA ZAOSTALE DUGOVE, KOJE TAKOđE NASLEđUJU


Neretko se dešava da kada nasledimo imovinu nakon smrti bliskih osoba, posle više godina dobijemo izvršno rešenje o prinudnoj naplati dugovanja, piše finansijski portal Kamatica i konstatuje da tu počinju problemi.

"Otkud dugovi za račune za komunalije ili za kredit koji nikad nismo ni imali, a rešenje o prinudnoj naplati glasi na naše ime! Vrlo jednostavno, Zakon o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015) je regulisao ovu stavku - onaj ko nasledi imovinu, nasleđuje i sve obaveze po toj imovini, kao i eventualna dugovanja", navodi se u tekstu.

Sporost pravnog sistema je, kako se dodaje, ono što dovodi do situacija da naslednici tek posle više godina nakon smrti bliskih osoba saznaju za zaostale dugove.

Iako se u samom postupku ostavinske rasprave naslednicima ukaže i na obaveze koje imaju po osnovu primljenog nasledstva, posebno pokrenuti postupci za naplatu dugovanja putem suda ne mogu ni biti spomenuti u ovakvom procesu.

Nekad se desi da se postupak naplate od preminulog preko suda pokrene još za vreme njegovog života, a ako se desi da se pokrene posle smrti, onda se procedura dodatno usporava.

Provera poverilaca koji potražuju dugovanja o tome da li postoje zakonski naslednici, da li je završena ostavinska rasprava i ko su zakonski naslednici, u nekim slučajevima može trajati i duže od godinu dana.

Dakle sa smrću osobe ne prestaju i njegove obaveze, pogotovo ako iza te osobe ostaje imovina iz koje se mogu naplatiti te obaveze. U ovo ulaze i porezi prema državi, koja će neplaćene obaveze naplatiti do visine nasleđene imovine, a razliku ukoliko postoji otpisati na sopstveni teret.

Banke i javnokomunalna preduzeća imaju već uigrane procedure kada dođe do ovakvih situacija. Naslednik će pre ili kasnije biti opterećen za iznos dugovanja koji je ostao i morati platiti sva dugovanja - od računa za komunalije, poreza državi, preko neisplaćenih kredita, kartica i dozvoljenog minusa.

Jedini način kojim se može izbeći ovakav nemili scenario je odricanje od nasledstva na ostavinskoj raspravi, zaključuje Kamatica.

Izvor: Tanjug, 12.08.2016.
Naslov: Redakcija