Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA IZMENU KRIVIČNOG ZAKONIKA: Predlaže se uvođenje kazne doživotnog zatvora za ubistvo i silovanje deteta do 14 godina, maloletnog lica do 18 godina i trudne žene. Za uvođenje kazne doživotnog zatvora potrebna je opsežna javna rasprava, a stručna javnost je duboko podeljena po ovom pitanju


Uvođenje kazne doživotnog zatvora za krivično delo teško ubistvo, za ubice i silovatelje dece, nemoćnih lica i trudnih žena, koje je predložila Fondacija "Tijana Jurić", još uvek čeka zvaničan odgovor države.

Aktuelni Krivični zakonik ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016) kao najstrožu kaznu za takva krivična dela izriče 40 godina zatvora, a ostavlja mogućnost umanjenja kazne....

Na primer, kada u Americi sudski veštak utvrdi da je zločinac u socijalno-patološkom smislu neizlečiv, odnosno da se ne može resocijalizovati, sud ga šalje na doživotnu robiju, u pojedinim saveznim državama mu izriče i smrtnu kaznu, jer ne želi da rizikuje njegovim ponovnim puštanjem na slobodu.

Na pitanje da li će doživotna robija značiti odvraćanje od zločina, osnivač fondacije "Tijana Jurić" Igor Jurić kaže da se to ne može garantovati, ali napominje da aktuelni zakon nije efikasan i da nešto treba promeniti.

Predlog izmene Krivičnog zakonika, za uvođenje doživotne kazne zatvora, ovih dana bi trebalo da bude dostavljen poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini Republike Srbije, zatim bi Ministarstvo pravde trebalo da osnuje Radnu grupu koja bi zauzela stav o tome, a u septembru bi poslanici mogli da se izjasne o njemu.

Izvor: Vebsajt RTV, Borislav Despotović, 14.05.2017.
Naslov: Redakcija