Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA IZMENU KRIVIČNOG ZAKONIKA: Predlaže se uvođenje kazne doživotnog zatvora za ubistvo i silovanje deteta do 14 godina, maloletnog lica do 18 godina i trudne žene


Fondacija "Tijana Jurić" podnela je predsednici Narodne skupštine Republike Srbije predlog za izmenu Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016 - dalje: KZ) kojim se zahteva uvođenje kazne doživotnog zatvora za ubistvo i silovanje deteta do 14 godina, maloletnog lica do 18 godina i trudne žene.

Pravna zastupnica Fondacije "Tijana Jurić" Maja Atanasković rekla je da predlog izmene KZ-a za delo teškog ubistva podrazumeva da se pored zatvorskog minimuma od 10 godina predvidi i mogućnost uvođenja kazne doživotnog zatvora za ubistvo deteta i trudne žene, za ubistvo maloletnog lica na svirep i podmukao način i za silovanje i obljubu nad nemoćnom licem ili detetom.

Atanasković je ukazala je da je po trenutno važećem krivičnom zakonodavstvu kazna za najteža krivična dela minimum 10 godina i da sud ima mogućnost da ublaži kaznu do sedam godina.

"Smatramo da je za ova krivična dela to neadekvatna sankcija i zato imamo predlog da se za četiri krivična dela onemogući izricanje kazne ispod zatvorskog minimuma koji je 10 godina kao i da se zabrani mogućnost uslovnog otpusta tim licima", istakla je Atanasković.

Osnivač Fondacije "Tijana Jurić" Igor Jurić rekao je da će ukoliko predlog ne uđe u skupštinsku proceduru pokrenuti peticiju sa 500.000 potpisa, koja će biti saopštena 15. septembra na drugoj konferenciji Bezbednosti dece u Subotici. Jurić je dodao da su otvorili Fejsbuk stranicu kojoj će se javnost informisati o toj inicijativi.

Jurić je ukazao da je osnovni motiv pokretanja predloga izmene KZ-a to što je u poslednjih pet godina nasilje nad decom u porastu.

Izvor: Vebsajt 021, 03.05.2017.
Naslov: Redakcija