Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDIJAMA: Društvo sudija negoduje zbog izmena Zakona, jer o njemu nije sprovedena javna rasprava, niti je pribavljeno mišljenje Visokog saveta sudstva


Društvo sudija Srbije negodovalo je što je po hitnom postupku u Narodnoj skupštini Republike Srbije usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, navodeći da o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama nije sprovedena javna rasprava, niti je pribavljeno mišljenje Visokog saveta sudstva.

Izmenama i dopunama Zakona predlaže se skraćenje mandata predsednika suda sa pet na četiri godine, uz mogućnost da još jednom bude biran za predsednika istog suda.

Takođe se predlaže da predsedniku suda kom se navršava radni vek, sudijska funkcija i funkcija predsednika suda prestaju tek istekom mandata.

Društvo sudija je u saopštenju ukazalo da se radi o veoma bitnom zakonu, kao i da su pre četiri godine menjane odredbe tog Zakona koje se odnose upravo na dužinu i broj mandata predsednika sudova.

Ovo strukovno udruženje smatra da se iz obrazloženja Zakona ne vide razlozi za hitnost donošenja.

Izvor: Vebsajt Blic, 15.05.2017.
Naslov: Redakcija