Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O PUTEVIMA: Zakon će rešiti neuređeno imovinsko stanje i evidencije javnih puteva u javnim knjigama o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima


Srbija će uskoro dobiti novi Zakon o putevima, koji će konačno rešiti upravljanje javnim putevima u svojini autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Svoje mesto dobiće i trenutno nekategorisani putevi. Pored toga, predlaže se i rešenje za deo javnih puteva koji se nalaze na parcelama koje su u privatnoj svojini fizičkih i pravnih lica, ili su kao korisnici u listovima nepokretnosti upisana pravna lica kojima nije povereno upravljanje putevima.

Važeći Zakon o javnim putevima ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 i 104/2013) donet je još 2005. godine, u četiri maha je menjan i dopunjavan, ali je praksa pokazala da je potrebno na drugačiji način urediti pravni položaj puteva, uslove i načine upravljanja, njihovu zaštitu i održavanje, kao i izvore i načine finansiranja, a posebno uslove izgradnje i rekonstrukcije puteva i inspekcijskog nadzora. Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o putevima i uputila ga poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije na usvajanje.

Osnovni problem koji novi zakonski akt o putevima treba da reši je neuređeno imovinsko stanje i evidencija javnih puteva u javnim knjigama o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima, što za posledicu ima nemogućnost nesmetanog izvođenja radova na mreži javnih, posebno državnih puteva. Naime, iako su javni putevi definisani kao dobro u opštoj upotrebi i u javnoj svojini trenutno na skoro svakom putnom pravcu postoje delovi puta koji su na parcelama u privatnoj svojini fizičkih i pravnih lica. Takođe, postoje i obrnuti slučajevi - kada je na parcelama koje su u listovima nepokretnosti upisani kao javna svojina izgrađeni privatni objekti, posađeni zasadi, a neretko vlasnici susednih poljoprivrednih parcela obrađuju zemljište. Ovo stanje je ostalo još iz vremena bivše SFRJ, a Srbija nije uspela proteklih decenija da ga reši.

Republička direkcija za puteve, a zatim i JP " Putevi Srbije" u nekoliko navrata su protekle dve decenije započinjale aktivnosti na utvrđivanju stanja imovinskih odnosa, ali su one brzo prekidane zbog nedostatka sredstava. Naime, potrebno je mnogo novca ne samo za unajmljivanje geodetskih firmi već i za pribavljanje predloga od Republičkog geodetskog zavoda.

Izvor: Vebsajt Srbija Danas, 14.04.2018.
Naslov: Redakcija