Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Za vožnju sa nevažećom dozvolom kazna će biti 5.000 dinara, a ako je dozvola istekla pre više od 6 meseci od 10.000 do 20.000 dinara


Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, prepolovljene su kazne za one koje saobraćajni policajci "upecaju" da su za volanom sa starom dozvolom. Takođe, više se za ovaj prekršaj neće pisati kazneni poeni i oduzimati dozvola.

Naime, po sadašnjem Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US) kazna za vožnju sa starom vozačkom je od 6.000 do 30.000 dinara.

Zapravo, ako je stara vozačka istekla pre manje od šest meseci kazna je od 6.000 do 20.000 dinara i dva kaznena poena, a ako je više od šest meseci onda je 15.000 do 30.000 dinara, plus pet kaznenih poena i tri meseca zabrane upravljanja.

S obzirom na to da je 10. decembra prošao rok od šest meseci, po sadašnjim propisima važe ove druge, mnogo rigoroznije kazne.

Ali, toga uskoro neće biti.

Naime, izmene i dopune Zakona ukidaju kaznene poene i oduzimanje dozvole, a novčane kazne su znatno manje.

- Za vožnju sa dozvolom koja je stara do 6 meseci, kazna će biti 5.000 dinara, a ako se plati u roku od 8 dana onda iznosi 2.500, a ako je vozačka stara više od šest meseci kazna je od 10.000 do 20.000 dinara - kaže Direktor komiteta za bezbednost saobraća Damir Okanović.

Vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima se izdaje na rok od 10 godina. Osobama koje su starije od 65 godina vozačka dozvola se izdaje sa rokom važenja do najviše pet godina (u zavisnosti od mišljenja lekarske komisije). Osobama koje u vreme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina, dozvola se izdaje sa rokom važenja do navršene 65. godine.

Iako nakon 10. juna 2017. godine, vozačka dozvola izdata na starom (papirnom obrascu) ne može da se koristi za upravljanje vozilom u saobraćaju, ona može da se zameni za novu.

Nova vozačka dozvola košta 1.572 dinara, a osim odlaskom u policijsku stanicu, zahtev za zamenu stare vozačke dozvole za novu može se podneti i elektronskim putem preko portala elektronske uprave korišćenjem usluge "Zamena stare vozačke dozvole za novu (kartičnu)".

Vozačka dozvola Srbije priznata je u osam evropskih zemalja.

Izvor: Vebsajt Telegraf, Lj. R., 13.12.2017.
Naslov: Redakcija